RISE Research Institutes of Sweden AB

Öppna stadsnät ger samhällsvinster visar ny studie

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2013 08:30 CEST

Stockholm har världens största och kanske mest kända öppna stadsnät för bredbandskommunikation. 90 % av stadens hushåll är anslutna och i princip 100 % av företagen. Acreo Swedish ICT har i en förstudie visat att stadsnätet genererat 16 miljarder i samhällsekonomisk vinst.

Under snart 20 år har Stockholms stad, via bolaget Stokab, investerat och byggt ut öppna, konkurrensneutrala, fiberförbindelser för alla. Modellen bygger på att det offentliga står för fibernät som företag hyr in sig på. Detta för att optimera resurser, öka tillgängligheten, hålla priserna nere och minska trafikstörningar. En studie, nyligen genomförd av forskningsinstitutet Acreo Swedish ICT, visar att investeringarna i det stadsägda fibernätet genererat stora ekonomiska vinster för samhälle, företag och enskilda medborgare.

-  Den samhällsekonomiska vinsten av Stokabs investering beräknas uppgå till 16 miljarder kronor. I realiteten är vinsten betydligt större eftersom vi, i förstudien, räknat på ett urval av relevanta, kvantifierbara effekter och nyckeltal, säger Marco Forzati, Acreo Swedish ICT.

Acreo har analyserat Stokabs och bostadsföretagens ekonomi, besparingar för kommunen och de socio-ekonomiska vinsterna för företag och slutanvändare. Till exempel kan telekombolagens utbyggnad av  4G/LTE nät effektiviseras och kostnadsoptimeras när de kan hyra in sig på Stokabs fiber. Ett annat exempel är att fastigheter ökar i marknadsvärde när de är anslutna till fibernätet. Därefter har man jämfört med Köpenhamn, en stad med liknande förutsättningar som Stockholm, men där kommunen inte har tagit en aktiv roll i stadens fibernät.

-  Studiens resultat är mycket intressant för oss och ett kvitto på att Stokabs affärsmodell fungerar som avsett. I Köpenhamn är knappt 20 procent av hushållen anslutna till nätet och det till högre priser, säger Anders Broberg, informationschef på Stokab

Studien beskriver Stokabs affärsmodell och hur kommun, operatörer, bostadsföretag och andra aktörer samverkar. Drygt 100 telekomoperatörer och 700 företag är idag kunder hos Stokab och de kommunala bostadsbolagen har spelat en central roll för framgångarna genom att tidigt anta en gemensam policy om att bygga fiber ända in i lägenheten.

Acreo Swedish ICT har tidigare genomfört andra vetenskapliga samhällsekonomiska studier kring fiber och bredband, bland annat för regeringens Bredbandsforum. Stokab-studien har väckt  uppmärksamhet i Europa och efterfrågan på kunskap om mätbara effekter av fiberinvesteringar är stor.

Rapporten kommer att presenteras i Almedalen på seminariet 100MBit - vad rör det mig som kommunalråd? 4/7, kl 8.00-9.15.

En sammanfattning av studien ”Stokab – en samhällsekonomisk analys” kan laddas ned från www.stokab.se

För ytterligare information:Marco Forzati eller Crister Mattson, forskare Acreo Swedish ICT
070-7527753 eller 08-632 77 92
Marco Forzati
Crister Mattson

Om Acreo
Acreo Swedish ICT erbjuder innovativa och värdeskapande ICT-lösningar för en hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i näringsliv och samhälle. Vår spetskompetens inom sensorer och aktuatorer, kraftelektronik, digital kommunikation och Life science gör oss till ett av Europas främsta forskningsinstitut. Acreo Swedish ICT har 145 anställda i Kista, Göteborg, Norrköping och Hudiksvall. Acreo är en del av Swedish ICT.

Om Stokab
Stokab ägs av Stockholms stad och tillhandahåller ett passivt fiberoptiskt kommunikationsnät i Stockholmsregionen. Företaget har till uppgift att skapa konkurrens, mångfald, och valfrihet genom att bygga ut, underhålla och hyra ut förbindelser i detta fiberoptiska nät. Verksamheten syftar till att bidra till goda förutsättningar för IT-utvecklingen och en positiv utveckling av Stockholmsregionen. Nätet är världens största öppna fibernät.