Sandvikens kommun

Öppna upp skolan!

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 10:08 CET

Professor Bo Dahlbom, professor vid IT-universitetet i Göteborg hade i förra veckan ett föredrag följt av en dialog med politiker och tjänstemän angående framtida IT-satsningar i Sandvikens kommuns skolor.
Tekniken driver samhällsförändringen och har så gjort sedan urtidsmänniskan tillverkade det första verktyget, var Dahlboms budskap. Dessa förändringar har under lång tid gått, med dagens mått mätt, långsamt och varit svåra att fånga i samtiden.

Bo Dahlbom skriver i sin bok " Makten över framtiden";

"På samma sätt som när Sverige vid förra sekelskiftet började utvecklas från bondesamhälle till industrisamhälle, står vi nu mitt i en samhällsrevolution, en genomgripande förändring av näringsliv, samhälle och vardagsliv.
För att göra den revolutionen så lyckosam som möjligt, måste vi förstå vad det är som sker. Vi måste lyfta blicken och se de större dragen i den pågående samhällsförändringen."

På eftermiddagen delade mötets deltagare upp sig i grupper och diskuterade två frågor. Den ena var hur vi förhåller oss till det Bo Dahlbom tog upp på förmiddagen, nämligen hans beskrivning av pågående samhällsförändringar från industrisamhälle till marknadssamhälle, och konsekvenserna för skolan, och särskilt dess utveckling från byggnad till verksamhet.

Det visade sig att grupperna var eniga i sin uppfattning av vad man hade hört. Det är svårt att ställa sig utanför det som sker i samhället och fortsätta att bedriva en skola baserad på ett samhälle som inte längre finns.

Samtidigt är det viktigt att arbeta för att den värdegrund som skola och samhälle baseras på får fortsatt betydelse i den globala värld som öppnar sig när vi använder ny teknik.

Den andra frågan handlade om vår framtida expedition. Vart är vi på väg och vad ska vi göra nu? En gemensam synpunkt var att tillgängligheten och likvärdigheten när det gäller nyttjandet av IT-stödet måste öka.

Insatserna ska vara behovsstyrda och inriktas på de skolor som under projektåren av olika anledningar ställt sig delvis utanför den skolutveckling som har erbjudits genom IT-stödet.

Många skolledare som hävdade att man nu kan fortsätta skolutvecklingen utan något projekt fick mothugg av IT-professor Dahlbom. Han tyckte att projekt alltid är sammanhållande och viktiga.

Det är mycket lättare att utvecklas om man har en gemensam plattform att stå på. Både i det inre arbetet och när man marknadsför en kommun utåt mot samhället.

Han tyckte också att Sandviks framtida roll borde öka när man marknadsför Sandvikens kommun som en kommun som tar framtidsfrågorna på allvar. Öppna upp skolan, var Bo Dahlboms avslutningsreplik.

Initiativet ligger nu hos politiker i Kommunstyrelsen och i Kunskapsnämnden att ta dessa frågor på allvar och bidra till en skola som är aktiv i samhällsförändringen och förhåller sig till den teknik som driver samhällsutvecklingen.