Fiskeriverket

Öppnande av fiske

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 15:12 CET

Upphävande av förbud mot fiske efter äkta tunga i Skagerrak, Kattegatt och EG:s fiskevatten i Östersjön från och med den 29 november 2006

Genom ett byte har kvoten på äkta tunga höjts och det finns möjlighet att åter öppna detta fiske. Fiskeriverket har därför beslutat att upphäva förbudet mot svenskt fiske av äkta tunga i Skagerrak, Kattegatt och EG:s fiskevatten i Östersjön från och med onsdagen den 29 november 2006.


se FIFS 2006:32
http://www.fiskeriverket.se/juridik/fifs/2006-22/TV/2006-32-ev.pdf