EnligtAnna

Öppnare sexualitet – öppnare familjeformer? Gotland Pride 16 november

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2013 11:01 CET

PRESSMEDDELANDE 2013-11-11

Anna Karlsson, Visby, konsult inom mångfald, på Gotland Pride:

Öppnare sexualitet – öppnare familjeformer?

Under senare år talas det i media alltmer om alternativa familjeformer och alternativa sexuella praktiker. Det talas om polyamori och relationsanarki med otraditionella familjebildningar. Det skrivs artiklar om partnerbyte, sex på flera, sex med maktförskjutning (bdsm), fetischer mm.

Men hur påverkar en öppnare syn på sexualitet vårt sätt att ha relationer? Vilken roll spelar kön, samhällsklass, ålder, tid i livet och/eller sexuell orientering? Och vad är trohet när trohet inte längre är sammankopplat med sexuell exklusivitet?

Anna Karlsson, Visby, filosofie master i genusvetenskap och intersektionalitet, håller på lördagen ett föredrag på Gotland Pride som belyser de pågående förändringarna i människors sexuella- och familjerelationer.

Hon berättar om kvinnors strategier för att få den sex de vill ha. Hon berättar om behovet av respektabilitet utifrån kön, relationsform och klass. Och hon talar om behovet av alternativa familjeformer när en öppnare sexualitet också öppnar den traditionella tvåsamheten mot former vi ännu enbart skönjer.

Annas utgångsmaterial är djupintervjuer som hon gjort med ett 20-tal personer, där många lever på andra sätt än det traditionella tvåsamma. Relationsformer som blir allt vanligare i Sverige idag.

Föreläsningslokal: Almedalsbiblioteket, Hörsalen E22

Tid lördag 16 november kl 14.00 -15.00

Mer info: Anna Karlsson, tel 073 68 70 564, anna@revamp.se, www.revamp.se www.burlesquebar.se

FAKTA
Anna Karlsson, Visby -r Filosofie Master i genusvetenskap och intersektionalitet, har i sin examensuppsats beskrivit vad människor ser som ”bra” respektive ”dålig” sexualitet. Hon har även skrivit en bok om kärlek, svartsjuka och relationer. Båda publikationerna är baserade på djupintervjuer.

Anna Karlsson arbetar idag som konsult inom mångfaldsfrågor och kommunikation, genom företaget reVamp AB som hon driver tillsammans med teaterpedagogen Johanna Lundin.

Anna startade även BurlesQue Bar i Visby 2011. En bar som om relationer och sexualitet, oavsett kön och oavsett relationsformer. Där kan man uppleva, lyssna, diskutera och prata i en öppen och tillåtande miljö. Baren stöds av RFSU Gotland, RFSL Gotland, Region Gotland (kul& fri), Kulturföreningen Roxy & Wisbymaskeraden.