Region Örebro län

​Örebro är bäst i landet på lungcancervård

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2019 08:00 CEST

Region Örebro län är bäst i landet på lungcancervård enligt tidningen Dagens Medicin som gjort en jämförelse mellan de sjukhus som bedriver lungcancervård i Sverige. Alla resurser som krävs i vårdkedjan finns samlade lokalt med snabba, välfungerande samarbeten mellan de olika instanserna.

När allt finns samlat under samma tak ger det stora fördelar för patienterna. Det kortar ner ledtiderna avsevärt och det nära samarbetet och snabba kontaktvägarna ger bättre kontroll över vårdplanen.

- Vi hade siffror som såg positiva ut men vi visste inte att det var så här bra, det var en överraskning, säger Barna Taraczközi, överläkare på lungkliniken, Universitetssjukhuset Örebro.

Vid jämförelsen har man bedömt utvalda parametrar där Universitetssjukhuset Örebro var det sjukhus som låg i topp. Det gäller bland annat ledtider och antal patienter som diskuteras vid multidisciplinär konferens (MDK). Hela 84 procent av patienterna diskuteras på MDK, vilket är en hög siffra jämfört med många andra. Tillgång till PET-kameraundersökning (positronemissionstomografi) är en annan viktig faktor som bedöms. Det är en metod som används för att skilja mellan elakartade och godartade förändringar och för att se om tumören spridit sig. Det ligger sedan till grund för beslut om den fortsatta behandlingen.

Unikt med hela vårdkedjan samlad på ett ställe

- Det är en stor tillgång att ha PET här på vårt sjukhus. Vi behöver inte skicka iväg våra patienter för undersökning som många andra får lov att göra med köbildning och förlängt vårdförlopp som följd. Det slipper vi här. Vi har även möjlighet till molekylär testning här på vårt sjukhus. Det är ett DNA-test som görs på tumörcellerna för att kunna ge en riktad behandling. Vi har allt på plats här och det är väldigt bra, säger Barna Taraczközi.

God planering och snabba åtgärder

- Som patient vill man ju komma igång med åtgärder så snart som möjligt efter att man fått besked om diagnos. Som kontaktsjuksköterska ser jag till att allt är klart inför uppstart, så när patienten kommer för beskedsamtal är planeringen redan gjord och de får tid för fortsatt behandling direkt. Vi har arbetat fram ett väl fungerande arbetssätt här som ger ett bra flöde genom hela kedjan, säger Rose-Marie Birger, kontaktsjuksköterska på lungkliniken.

Kontakt:

Barna Taraczközi, överläkare och medicinskt ledningsansvarig för lungsektionen

E-post: barna.taraczkozi@regionorebrolan.se

Telefon: 019-602 48 66

Stella Cizinsky, verksamhetschef Hjärt-lung-fysiologiska kliniken

E-post: stella.cizinsky@regionorebrolan.se

Telefon: 019-602 54 00

Mobil: 070-990 06 15

Maria Bergman, kommunikatör 

E-post: maria.bergman@regionorebrolan.se

Telefon: 019-602 15 97

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.