Örebro Läns Landsting

Örebro folkhögskola övertas av Evangeliska Frikyrkan

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2004 14:45 CEST

Den 14 oktober 2004 fattade Folkbildningsrådet beslut om att godkänna Evangeliska Frikyrkan som ny huvudman för Örebro folkhögskola.

Folkbildningsrådet beviljade statsbidrag för 4000 deltagarveckor/år. Tidigare i år den 16-17 juni fattade landstingsfullmäktige sitt beslut om överlåtandet.

Teckenspråks- och tolkutbildningarna kommer fortfarande att finnas kvar med landstinget som huvudman. De överförs till Fellingsbro folkhögskola som får statsbidrag för dessa med ca 2000 deltagarveckor/år.

Örebro läns landsting står kvar som garant för att utbildningarna på Örebro folkhögskola bibehåller utlovat innehåll hela detta läsår.

- Evangeliska frikyrkan driver redan två folkhögskolor i landet och har därmed erfarenhet av detta, säger Magnus Persson, direktör på Regionutveckling. - Teckenspråks- och tolkutbildningen kommer att stanna kvar inom landstinget och förs över till Fellingsbro folkhögskola. Den skolan har idag inriktningen handikapp och därmed förstärks skolans profil ytterligare.