Länsstyrelsen i Örebro län

Örebro län i topp över bredbandstäckningen i Sverige!

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 13:59 CET

Örebro län har kommit längst i Sverige i bredbandsutbyggnad.
Det visar Post och Telestyrelsens(PTS) nya rapport ”Förslag till bredbandsstrategi för Sverige”.
I PTS’ sammanställning över andelen abonnenter som saknar bredbandstäckning via det fasta telefonnätet så har Örebro län den lägsta siffran – 1 procent!

”Bredbandsstrategi Rapport: PTS-ER-2007:7 ISSN 1650-9862”
Antal och andel av abonnenterna som saknar xDSL-täckning fördelat län.

– Bredband till alla har varit ett mål för oss i Örebro län. Nu har vi svart på vitt att vi kommit först, säger Bengt Larsson, bredbandssamordnare på Länsstyrelsen. Faktum är att den aktuella siffran över antal abonnenter som saknar tekniska möjligheter att få bredband över vanliga telenätet är 0 procent!

Örebro län hade en enda telestation som inte kunde leverera snabbt Internet till abonnenter när PTS gjorde sin sammanställning - i Ulvgryt nära Örebro läns flygplats. Men nu är också den sista utrustad med ADSL-teknik. Och just DSL-tekniken har varit PTS norm för minsta möjliga, acceptabla bredband till företag och medborgare eftersom den tekniken är tillräckligt snabb för internet och dessutom möjliggör till konkurrens mellan flera leverantörer.

DSL som ge internetkoppling via vanliga telenätet är nu inte den enda möjligheten till bredband – andra tekniker är fiberkablar direkt in i fastigheten och bredband via kabel-TV.

För vissa teleabonnenter kan det dock fortfarande vara svårt att få ADSL. Det kan exempelvis vara de som bor väldigt långt från telestationen. Det är inte helt lätt för den enskilde att få en överblick över vilka som levererar bredband till den plats man bor eller har sitt företag. Telemarknaden är avreglerad vilket innebär att det finns många olika företag som finns på marknaden.

- De som får ett nej när man skall beställa sitt bredband, får gärna höra av sig till mig på länsstyrelsen, så skall jag försöka förklara och se om det går att ordna till det, fortsätter Bengt Larsson.

Länsstyrelsen har kvar ambitionen att ligga längst fram i infrastrukturbygget för den nya tekniken.

Kommunerna och länstyrelsen är mitt uppe planering för kommande etapper, viket bl.a. innefattar utbyggnad av fibernät i alla tätorter i länet.

- Tillgång till kraftfulla bredbandsnät är nödvändig för att våra företag skall kunna utvecklas och bibehålla sin konkurrenskraft. Det kan endast göras genom att vi målmedvetet fortsätter att bygga ut fiberbaserade nät, som når ut till ännu fler, säger Bengt Larsson

För mer info: Bredbandssamordnare Bengt Larsson, 019 19 39 86, 0706 -60 94 04. Presschef Sten Renglin, 019 19 35 28, 0706 – 20 42 09

Se också Post och Telestyrelsens tabell :
http://www.t.lst.se/t/Pressrum/Nyheter/2007/bredbandsligan.htm