Länsstyrelsen i Örebro län

Örebro län skyddar skogen bäst i Sverige

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 14:55 CET

Örebro län har nått längst i landet när det gäller att skydda värdefulla skogsmarker i enlighet Sveriges miljömål. År 2006 lyckades kommuner och länsstyrelsen att komma överens med skogsägare så att 2 647 hektar varav 1 684 hektar produktiv skogsmark i Örebro län skyddas för framtiden. Detta kunde ske genom antingen köp av skog eller ersättning till skogsägare. Sammanlagt till en kostnad på 89 miljoner kronor.

2006 blev ytterligare ett mycket framgångsrikt år för Länsstyrelsen i Örebro län för genomförandet av miljömålet Levande skogar och delmålet för formellt skydd av skog. 2005 var också mycket framgångsrikt då 1 762 hektar skyddades för ett värde omfattande 67 miljoner kronor. Länet hamnade på tredje plats (efter Stockholms län och Värmland ) i landet av antalet naturreservat som vunnit laga kraft under 2006. Det är det totala antalet naturreservat som räknas och då ingår också de kommunala naturreservaten. I länet finns också ett framgångsrikt kommunalt naturvårdsarbete.

För 2007 har det avsatts 800 Mkr i Sverige för formellt skydd av skog vilket är en något lägre nivå en 2006. Länsstyrelsen i Örebro län räknar med att kunna fortsätta med en hög takt av skyddet även under 2007 och bedömer att 10-20 naturreservat att bildas i år.

Totalt sett är Örebro län bäst i Sverige när det gäller att nå upp till miljömål. För att nå riksdagens miljömål levande skogar skall Länsstyrelsen skydda 8780 hektar produktiv skog fram till 2010. Örebro län har nått 67,4 procent av det målet vilket är det bästa värdet i landet. Det län som ligger närmast är Västmanlands län som skyddat 54,3 procent av sitt mål för levande skogar.

Genom att skydda en del av vår skog ökar möjligheterna till biologisk mångfald och skydd av hotade arter vilket möjliggör att vi kan lämna över en bra miljö till våra barn och barnbarn.

Vilka konkreta effekter av att skydda skogen kan vi se, vilka arter har vi räddat? Länsstyrelsens bilog och naturreservatsbildare Sture Marklund ger några exempel:
– I mulmen inne i ekarna i Segersjöreservatet lever t ex många mycket sällsynta smådjur. Här lever bl a stumpbaggen Plegaderus caeseus, den svarta knäpparbaggen Athous mutilatus, trägnanagren Anitys rubens och den bruna guldbaggen Liocola marmorata samt skorpionliknande klokrypare som liftar med myggor för att transportera sig mellan ekarna.
Mer fakta:

Statliga reservat som beslutats under 2006 och som innehåller skog är framförallt:
• Verkanäset Askersund,
• Dunderklintarna Lekeberg/Örebro,
• Vargkitteln Örebro, Viken etapp 2 Askersund samt
• Bromängen Nora.
• Hagmarker med ek har fredats i :
• Segersjö Örebro samt
• Härvesta ekhage Lekeberg.


Markåtkomst (ersättning till markägare för uteblivna skogsintäkter) av skog för reservatsbildning har under året skett i stor skala, totalt 1684 hektar, och bland dessa kan särskilt nämnas vildmarksobjekten
• Lövnäs/Tjuråsen
• Hällefors/Nora 265 hektar produktiv skog,
• Gällsjöhöjden Karlskoga 204 hektar produktiv skog,
• Långa tjärnarna Lindesberg 214 hektar produktiv skog,
• Västeråsmossen Hällefors 141 hektar produktiv skog,
• Ställbergsmossen Hällefors 146 hektar produktiv skog och
• Mörttjärnsskogen Hällefors 124 hektar produktiv skog.

Hur stor är en hektar?
Svar: En hektar är 10 000 kvadratmeter eller en yta på ungefär två fotbollsplaner, 100 x 100 meter.

För kommentarer: Kontakta Länsstyrelsens naturvårdsdirektör Magnus Eklund, 019 -19 39 10 eller 0706 - 193919