Örebro Läns Landsting

Örebro läns landsting inrättar kvalitetspriset Diamanten

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2006 16:24 CEST

För att stimulera förbättringsarbetet i Örebro läns landsting inrättar landstinget ett kvalitetspris, Diamanten.
Priset tilldelas någon av landstingets enheter eller team som har bedrivit ett framgångsrikt förbättringsarbete till gagn för patienten eller kunden. Priset består av Diamantstatyetten, ett diplom samt en prissumma på 50 000 kronor.

- Landstingets kvalitetspris Diamanten ska främja en verksamhetsutveckling där kunden är satt i fokus och organisationen är anpassad till ändamålet, säger utvecklingsdirektör Elisabeth Weiner.

Förebilder och ledstjärnor
- Meningen är att fånga upp medarbetarnas idéer, kreativitet och nytänkande och att stimulera till ett utvecklingsarbete där ständiga förbättringar ses som en naturlig del i arbetet. De som får del av kvalitetspriset blir förebilder och ledstjärnor och hjälper på så sätt till att sprida förbättringskunskap inom hela koncernen, framhåller Elisabeth Weiner.

Positiva konsekvenser för kunden
- Förbättringsarbetet kan gälla hantering av väntelistor, utökad tillgänglighet, bemötande, syn på kunder, kommunikation och samverkan med andra, kompetensutveckling, förbättringar i processer och rutiner, ett förändringsdrivande ledarskap eller arbete för en god ekonomi.
- Listan kan göras hur lång som helst, men de kriterier som gäller för att få priset innebär att förbättringsarbetet ska ge positiva konsekvenser för kunden. Här räknas patienten, brukaren, medborgaren eller studenten som kund. Arbetet ska också relatera till landstingets mål och kunna redovisas genom till exempel mätningar som visar att förändringen blivit en förbättring.

Diamanten delas ut på landstingets Idémässa den 18 oktober
Diamanten kan sökas av enheter och team inom Örebro läns landsting och delas ut en gång per år under förutsättning att kriterierna bedöms vara uppfyllda. Första gången blir i samband med landstingets Idémässa den 18 oktober 2006.
Inkomna ansökningar bereds av Örebro läns landstings Utvecklings- och kvalitetsråd. De ansökningar som uppfyller kriterierna går vidare till en slutlig bedömning och beslut av en jury bestående av representanter utanför landstingets verksamhet.

Gynnar patienten
- Det är viktigt att erbjuda en vård av hög kvalitet och samtidigt eftersträva en hög effektivitet. Därför är det mycket värdefullt att ta tillvara på medarbetarnas förbättrings- och utvecklingsarbete och uppmuntra och sprida detta. Detta gynnar ju patienten i slutänden, säger landstingsdirektör Bo Anderson.

För mer information:
Elisabeth Weiner, utvecklingsdirektör, tel 019-602 72 29, mobil 070-383 72 29

Bo Anderson, landstingsdirektör, tel 019–602 74 40.