Örebro Rättighetscenter

Örebro Rättighetscenter får ökat stöd från kommunen

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2010 10:03 CET

Programnämnd Social välfärd i Örebro har nu beslutat vilka ideella föreningar som ska stödjas finansiellt av kommunen under de kommande åren. En av dem är antidiskrimineringsbyrån Örebro Rättighetscenter som beviljades 400 000 kronor för 2011. För byrån blir det en markant ökning jämfört med tidigare år.

- Vi är väldigt nöjda med beslutet. Det betyder att vi kan fortsätta utveckla vår verksamhet och erbjuda ännu bättre stöd för människor som utsätts för diskriminering i samhället. Det är också ett tecken på att kommunen är nöjda med vårt arbete och tycker att vi behövs, vilket känns bra, säger Vida Paridad som är verksamhetsansvarig på Örebro Rättighetscenter.

Rättighetscenter kommer att använda bidraget till att stärka sitt arbete på områden där resurserna hittills varit begränsade. Ett sådant område är kränkande behandling i skolan. Enligt Skolinspektionens uppgifter är det färre elever som utsätts för kränkningar i skolan om det finns ett förebyggande arbete. Därför vill Rättighetscenter hjälpa skolor att upprätta likabehandlingsplaner och även öka kunskapen om kränkande behandling, till exempel vad gäller vilka skyldigheter skolan har. Rättighetscenter kommer också utöka sitt arbete med att utreda ärenden och ge stöd åt utsatta elever och vårdnadshavare.

- Vi får många samtal som rör skolmiljön, men många av ärendena faller utanför vårt arbetsområde och det som vi får statliga medel för att arbeta med. Tack vare kommunens bidrag kommer vi nu kunna utvidga verksamheten och även fokusera på kränkningar i skolan, säger Vida Paridad.

För 2011 hade kommunen 10 236 000 kronor att dela ut i föreningsbidrag och det blir nu totalt 40 föreningar som får dela på den summan. Bidrag beviljas för en treårsperiod men den exakta summan bestäms bara för första året. Därefter görs en uppföljning då föreningarna måste redovisa för hur bidraget har använts.

Kontakt:

Vida Paridad, verksamhetsansvarig Örebro Rättighetscenter

Tel: 019-18 40 17, 076-006 20 42

E-post: vida.paridad@rattighetscenter.se

Örebro Rättighetscenter är en av Sveriges antidiskrimineringsbyråer. Hit kan den som har utsatts för diskriminering vända sig för att få kostnadsfri juridisk rådgivning. Sedan 2009 kan byrån även driva ärenden i domstol.