Örebro Rättighetscenter

Örebro Rättighetscenter för talan i diskrimineringsmål i enlighet med ny lag

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2010 11:11 CEST

I oktober 2009 blev en romsk kvinna utsatt för diskriminering på en bensinmack i Örebro. Kvinnan skulle tanka bilen, men blev stoppad av en anställd på macken som sa att hon måste betala innan hon tankade. Den anställde gjorde ingen hemlighet av att det var för att kvinnan var rom som hon utsattes för denna särbehandling. Kvinnan vände sig till Örebro Rättighetscenter, som den 26 augusti företrädde kvinnan vid en muntlig förberedelse i Örebro Tingsrätt. Bensinmacken nekar till diskriminering.

Att Rättighetscenter hade möjlighet att själva företräda sin klient beror på en ny diskrimineringslag angående talerätt som trädde i kraft den 1 juni 2009. Enligt denna lag ges ideella föreningar möjlighet att föra talan i mål om diskriminering. Vida Paridad, jurist på Örebro Rättighetscenter, anser att den nya lagen gynnar individer som utsatts för diskriminering.

”Tidigare har ärenden där byrån inte nått förlikning anmälts till Diskrimineringsombudsmannen. Nu kan vi istället självständigt föra våra klienters talan i domstol, vilket effektiviserar processen och leder till ett snabbare resultat för den som utsatts för diskriminering. Dessutom leder ideella föreningars talerätt till att individer som utsatts för diskriminering har en större chans att få sin sak prövad i domstol.”

För den förening som vill utnyttja sin talerätt gäller att de kan föra sin klients talan lika väl som Diskrimineringsombudsmannen skulle ha gjort. Bristande ekonomi är det vanligaste problemet för ideella föreningar när det gäller detta krav. Örebro Rättighetscenter kan till exempel bara gå vidare med mål där den begärda ersättningen inte är för hög. Enligt Vida Paridad är denna begränsning problematisk. Den skulle nämligen kunna leda till att ersättningsanspråken i diskrimineringsmål med tiden blir lägre.

”Lägre diskrimineringsersättning är inte en utveckling vi vill se. Vi hoppas att regeringen ser över problemet då de granskar den nya diskrimineringslagen.”

Parterna kunde vid den muntliga förberedelsen inte enas om förlikning. Målet kommer därför gå vidare till huvudförhandling vid Örebro Tingsrätt den 12 november.

Kontakt:
Vida Paridad, Jurist vid Örebro Rättighetscenter
Mail: vida.paridad@rattighetscenter.se
Tel: 019-184017, 076-0062042

Örebro Rättighetscenter är en antidiskrimineringsbyrå som får bidrag från Ungdomsstyrelsen för att motverka diskriminering och trakasserier i samhället. Människor som blivit utsatta för negativ särbehandling kan vända sig till Rättighetscenter för att få gratis stöd och rådgivning.