Sveriges Byggindustrier

Örebro satsar på bostadsbyggande och energieffektivisering

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2011 13:44 CEST

Riksdagens beslut om 20 procent minskad energianvändning i byggnader till år 2020 och halverad energianvändning till år 2050 innebär både utmaningar och möjligheter för byggbranschen.

Örebrobostäder är en byggherre som satsar på energieffektivisering bland annat i stadsdelen Varberga. Ett projekt visades idag i samband med att Sveriges Byggindustrier (BI) presenterade en färsk prognos om byggandet i Örebro län. För Örebrobostäder är energieffektivisering en viktig del i såväl nyproduktionen som i ombyggnader och renoveringar. Örebrobostäders fastlagda mål är en 20-procentig minskning av energianvändningen i det egna fastighetsbeståndet till år 2020.

– I nyproduktion går det bra med dagens metoder att bygga bostäder, som förbrukar väldigt lite energi. Eftersom nyproduktionen endast står för någon procent av fastighetsbeståndet finns den stora utmaningen i befintligt bestånd. Det gäller att utföra bra energibesparande åtgärder. Som fastighetsägare har man bara chansen till en stor renovering var femte decennium, säger Christina Krönert-Lindh, teknisk chef Örebrobostäder.

De flesta av miljonprogrammets flerbostadshus har ett omfattande renoveringsbehov och det finns en mycket stor potential för energieffektivisering som borde tas tillvara i samband med dessa renoveringar.

Tyvärr finns det många faktorer som motverkar energieffektiviseringsarbetet. De främsta hindren är otydliga regler, otillräckliga ekonomiska incitament för fastighets­ägarna samt brist på energikompetens i alla led i byggprocessen. Visst finns det goda exempel på hållbar renovering, som här i Örebro, men utvecklingen går för långsamt. Staten och samhällsbyggnadssektorn har ett gemensamt ansvar att åtgärda detta, anser Maria Brogren, energiexpert på BI.

En färsk konjunkturprognos från BI visar att bostadsinvesteringarna ökar i Örebro län nästa år. De totala bostadsinvesteringarna i Örebro län väntas uppgå till närmare 3 miljarder kronor 2012.

– Det är positivt att det är just bostadsinvesteringarna som ökar nästa år trots att de totala bygginvesteringarna i Örebro minskar något. Energieffektiviseringsprojektet i Varberga utgör en del av uppgången, säger Annika Almeen, chef BI Örebro.

För kompletterande information, kontakta:
Annika Almeen, chef BI Örebro, 019-19 57 87, annika.almeen@bygg.org
Lars-Johan Blom, ansvarig för regionala prognoser på BI, 0709-25 58 47,
lars-johan.blom@bygg.org
Maria Brogren, energiexpert BI, 0761-36 09 10,
maria.brogren@bygg.org

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete. Se www.bygg.org