Örebro universitet

Örebro universitet i europeiskt samarbete för att förbättra neurologivården

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 09:47 CEST

Neurologiska sjukdomar, vanligen stroke, demens, MS, Parkinsons sjukdom och hjärntumörer, innebär komplexa sjukdomstillstånd som därmed förutsätter hög kompetens hos läkare och all vårdpersonal. En kompetens som inte finns i tillräcklig omfattning.

I Europa finns mer än 13 miljoner patienter med neurologiska sjukdomar som är i behov av medicinsk behandling och vårdinsatser, ofta under lång tid. En omfattande del av vården sker idag i hemmet eller i andra vårdformer utanför sjukhusens specialistkliniker. Detta har fört med sig att kompetens att vårda patienter med neurologiska sjukdomar saknas hos de som ansvarar för huvuddelen av vården. Andelen sjuksköterskor i Europa som ger en avancerad vård till personer med dessa sjukdomar har uppskattats till 1,5 miljoner sjuksköterskor.

För att undanröja dessa brister som sjuksköterskor idag har inom området har sju EU-länder tillsammans med Island och Schweiz gått samman i ett gemensamt EU-projekt och erhållit 2,7 miljoner kronor från Leonardo Da Vinci-programmet. En stor mängd material som videos och riktlinjer för vården kommer att tas fram och vara tillgängligt för alla på en gemensam webb-sida. En del av materialet kommer att kunna översättas till respektive modersspråk. Parallellt utformas en avancerad utbildning som distansutbildning med modern IT-teknik. Gerd Ahlström är professor i omvårdnadsvetenskap på Hälsovetenskapliga institutionen, Örebro universitet. Hon ansvarar för arbetet på Örebro universitet under i första hand två år framåt.
- Att nio länder i Europa nu går samman för att förbättra vården för patienter med neurologiska sjukdomar borde vara en väckarklocka för Sverige och frammana självkritiska frågor om vårdens kvalitet, säger Gerd Ahlström. Frågan kvarstår; Har verkligen Sverige den vård som vi gärna vill tro att vi har?

För mer information, kontakta Gerd Ahlström, telefon 019-30 12 82.