Örebro universitet

Örebro universitet satsar på folkhälsovetenskap

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 14:06 CET

Ämnet folkhälsovetenskap kritiseras av Högskoleverket (HSV). Örebro universitet är medvetna om de problem HSV pekar på och har sedan en tid förberett åtgärder för att säkerställa kvaliteten på utbildningen.

- Folkhälsovetenskap är ett viktigt ämne för oss och studenterna som läser ämnet kommer även i framtiden att kunna ta examen vid Örebro universitet, säger Eva Sahlberg-Blom, prefekt på Hälsovetenskapliga institutionen där ämnet folkhälsovetenskap hör hemma. Vi har varit medvetna om situationen på folkhälsovetenskap en tid och redan förberett en förstärkning. Inom kort kommer vi annonsera efter två lektorer för att stärka undervisningen och vi kommer också att snarast påbörja ett arbete för att åtgärda de synpunkter som framkommit vid granskningen.

Folkhälsovetenskap har funnits som ämne sedan 2002 vid Örebro universitet och bedrivs på grundnivå. Ungefär 30 studenter per år tar examen inom ett program med folkhälsovetenskap som huvudämne.

För mer information, kontakta Eva Sahlberg-Blom, telefon 019-30 36 96, 0706-30 36 96.