Örebro universitet

Örebro universitet satsar på språkcentrum

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2003 12:04 CEST

–Men det finns också en demokratiaspekt i den här satsningen, eftersom vi alltmer låser oss vid engelskan, säger Gudrun Brundin som är projektledare för språkcentrum. Det betyder att vi inte kan ta del av forskning från stora delar av Europa som publicerar sina forskningsresultat på franska och tyska. Vi saknar alltså halva världen och får på så sätt en onyanserad bild av forskningen. Språkcentrum innebär att man ska jobba mer ur ett studentperspektiv och jobba för att underlätta övergången mellan gymnasiet och universitetet. Man ska också samordna språken för att kunna samarbeta över ämnesgränserna och se hur man kan göra kurserna i moderna språk mer attraktiva. Humansistiska institutionen har därför utvecklat nya arbetssätt för att fånga upp fler och få ett större upptagningsområde. Det nya är nybörjarkurser och distanskurser och där är Örebro universitet väl framme. Många har insett att det är bra att ha någonting udda, inte bara engelska, och läser språk som komplement till ett annat ämne.
–Vi var bland de första att starta nybörjarkurser i tyska och franska och vi har nu fått uppdraget av Studentlitteratur att skriva en nybörjargrammatik i tyska med akademisk inriktning, för de här kurserna kommer snart att ges över hela landet, säger Gudrun. I höst tillkommer också spanska på både nybörjar- och A-nivå. Ämnet är nytt i Örebro och intresset har varit mycket stort, över 50 sökande vilket var högst söktryck på hela Humanistiska institutionen.

Ett annat mål med centret är att vända sig till grupper utanför universitetet. Det kan till exempel vara yrkesverksamma lärare som vill komplettera upp och ha ett språk till, verksamma inom EU eller folk som jobbar med turism.
–När man vill rekrytera nya grupper gäller det att anpassa utbudet och hitta flexibla lösningar så att folk får möjlighet att läsa även om de jobbar heltid, säger Gudrun. Vi har försökt komma bort ifrån inställningen att alla som läser språk ska bli lärare. Så är det inte idag. Många vill ut i Europa och jobba och då måste man kunna minst två språk och man måste kunna dom bra.