Örebro universitet

Örebro universitet ska få barn att må bättre

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2003 13:30 CEST

I en utredning som gjorts om barn och ungdomars hälsa framkommer att de mår sämre än tidigare på grund av för mycket stillasittande och dåliga kostvanor. Därför har riksdagen beslutat att starta ett resurscentrum för idrott och hälsa vid Örebro universitet där man ska lyfta fram olika insatser för att möta den problematik man anser vara orsaken till ungdomars problem med övervikt och fetma.
–Det är som en epidemi som sprids i Sverige och då ser man att skolan har en roll i det, säger Charli Eriksson som är professor i folkhälsovetenskap och projektledare för centret. Vad vi ska göra är att stödja skolans arbete med fysisk aktivitet och hälsofrämjande insatser, ta tillvara på goda exempel och på olika sätt stimulera. Det handlar alltså inte bara om fysisk aktivitet utan också om hur man mår i övrigt och då är det viktigt att man tittar på till exempel kost och den sociala situationen på skolan. Slutmålet är självklart att barn och ungdomar ska röra sig mer och må bättre överlag.

En annan viktig uppgift är att stödja och informera om forskning och utvecklingsprojekt. Det innebär att centret ska inhämta kunskap genom att följa utvecklingen om vad som händer i skolan, hur det ser ut bland barn och ungdomar vad gäller levnadsvanor, genomföra utvecklingsprojekt och förmedla kunskapen utåt genom bland annat nätverk och distansutbildningar. För det bredare hälsoarbetet är det väsentligt att nå ut till olika parter som till exempel föräldrar, lärare, skolhälsovård och bespisningspersonal. I och med det arbetet ska man bättre kunna ta tillvara på den kunskap som finns så att den omsätts i praktisk handling.
–Vi vet att de ungdomar som är aktiva på fritiden och är med i en idrottsorganisation är mer aktiva i skolan och mår mycket bättre än de som är passiva. Då måste man finna vägar som uppmuntrar och gör att ungdomar hittar egna sätt att hålla sig fysiskt aktiva, säger Charli. Ett sätt är att ge utrymme för reflexion och diskussion under idrottslektionerna och att man tar tillfället att i aktiviteterna lära sig en djupare förståelse av hälsa.