Örebro universitet

Örebroforskare en av 15 Vinnmer-stipendiater

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2010 09:21 CET

Teknikforskaren Franziska Klügl vid Örebro universitet har fått 1,8 miljoner kronor av statliga Vinnova inom programmet Vinnmer. Målet med programmet är att skapa bättre karriärmöjligheter för lovande kvinnliga forskare, och Franziska Klügl är en av 15 utvalda stipendiater.

Franziska Klügls forskningsområde är multiagentbaserad datorsimulering. Det innebär att man programmerar enheter, agenter, att bete sig på ett visst sätt utifrån de intryck de får från den simulerade omgivningen och andra agenter.

En agent kan till exempel föreställa en människa, ett djur, en bakterie eller ett fordon som ska samspela med andra agenter i sin omgivning. Genom att man vet hur den enskilda agenten beter sig i olika situationer, kan detta beteende programmeras in. Sedan kan man testa hur helheten med många samspelande individer beter sig i en viss situation.

Tekniken kan användas inom en rad olika samhällsområden, som exempelvis trafikplanering, biologisk forskning och industriell produktion.

- Mitt mål är att göra multiagentbaserad simulering tillgänglig även för de människor som saknar djupare tekniska kunskaper och erfarenheter inom området, säger Franziska Klügl.

Pengarna kommer att användas för att bygga upp ett forskningssamarbete med Universität Augsburg i Tyskland.