Regionförbundet Örebro

Örebroregionen satsar på logistiktoppen med gröna lösningar

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2013 10:30 CET

Nyligen korades Örebroregionen som landets tredje starkaste logistikregion. Men för att ytterligare stärka logistiknäringen i regionen gör nu Regionförbundet Örebro ytterligare två satsningar inom området. Det första är medfinansieringen av ett projekt där transportköpare och logistikföretag tillsammans ska utveckla grönare tjänster. Det andra är medfinansiering i samband med att Örebroregionen knyter samarbetsavtal med nätverket Closer på Lindholmens Science Park i Göteborg.

Projektet Utveckling av grönare logistiktjänster handlar om att köpare av transporttjänster och logistikföretag ska träffas och tillsammans utveckla grönare tjänster inom området. Målet är att nya erbjudanden, företag och arbetstillfällen ska skapas i branschen. Projektet startar nu och håller på fram till slutet av 2014 och leds av Regionförbundet Örebro. Förutom finansieringen från regionförbundet så finansieras projektet via den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

- Vår vision är att inte bara vara en av Sveriges viktigaste logistikregioner utan också en av de mest hållbara. Därför känns den här satsningen oerhört bra, säger Irén Lejegren (S) regionstyrelsens ordförande.

Mer om projektet.

Lindholmens Science Arena är en världsledande arena för forskning, innovation och utbildning inom till exempel intelligenta fordon och transportsystem. Ett av nätverken på Lindholmens Science Park är Closer som stödjer forsknings- och utvecklingsprojekt från både industri och akademi för att öka transporteffektiviteten. Att ta fram demonstrationsprojekt är en viktig del av nätverkets verksamhet. Till befintliga samarbetspartners i nätverket så som Västra Götalandsregionen, Trafikverket, Volvo och Chalmers ansluter sig nu alltså Örebroregionen.

- Avtalet med Closer och Lindholmen Science Park gör att våra regionala logistikföretag får tillgång till både nationell och internationell forskning och kan komma med i ett starkt nätverk för att stärka transporteffektiviteten, säger Irén Lejegren, regionråd (S).

För kommentarer

Irén Lejegren (S), regionstyrelsens ordförande, 070-663 19 75

För frågor

Peter Åslund, enhetschef Hållbar samhällsbyggnad, 019-602 63 21

Presskontakt Regionförbundet

Stina Kållberg, informatör, 019-602 63 35

Regionförbundet Örebro är en arena för regionalt utvecklingsarbete. Vårt uppdrag är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen.