Investment AB Öresund

Öresund: Flaggningsmeddelande

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 09:27 CEST

Investment AB Öresund ("Öresund") har avyttrat 13.000.000 aktier i Andvord Tybring-Gjedde ("ATG"). Efter försäljningen innehar Öresund 10.106.785 aktier i ATG, motsvarande 4,8 procent av kapitalet och rösterna i bolaget före utspädning. Vid antagande om att samtliga utestående teckningsoptioner konverteras till aktier motsvarar ägarandelen 4,6 procent av kapitalet och rösterna.

Stockholm den 26 oktober 2005

Mats Qviberg
Verkställande direktör

Frågor besvaras av Mats Qviberg, telefon +46 - 8 - 402 33 00