Investment AB Öresund

Öresund utser HQ Bank till likviditetsgarant

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2008 09:25 CEST

 

Investment AB Öresund (publ) har ingått avtal med HQ Bank AB om att HQ Bank AB skall agera likviditetsgarant i bolagets aktie inom ramen för OMX Nordic Exchange Stockholm AB (Börsen):s system för likviditetsgaranti från och med den 8 september 2008. Syftet med likviditetsgarantin är att öka likviditeten i aktien. Avtalet innebär i korthet att likviditetsgaranten ställer köp- och säljkurs på Börsen i Öresunds aktie och förbinder sig att för egen räkning köpa och sälja aktier till dessa kurser. Stockholm den 5 september 2008

Stefan Dahlbo Verkställande direktör

Frågor besvaras av Stefan Dahlbo, telefon 08 - 402 33 00