Investment AB Öresund

Öresunds aktieägare erbjuds att courtagefritt köpa eller sälja aktier

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2006 11:20 CEST

Investment AB Öresund (publ):s ("Öresund") styrelse har beslutat att utnyttja det mandat man erhöll på årsstämman 2006, varvid aktieägare i bolaget erbjuds möjlighet att courtagefritt köpa eller sälja det antal aktier som krävs för att aktieägaren skall uppnå ett innehav motsvarande jämn handelspost (100 aktier). För aktieägare med 1-99 aktier innebär detta att de kan sälja samtliga sina aktier i bolaget utan kostnad för courtage. Erbjudandet hanteras av HQ Bank och kommer att genomföras under perioden 8 maj 2006 till och med den 26 maj 2006.

"Öresund har tidigare genomfört liknande erbjudanden, vilka har varit mycket uppskattade av bolagets aktieägare. Öresund har därför för avsikt att återkommande gemomföra denna typ av erbjudande." säger Öresunds VD Mats Qviberg i en kommentar.


Stockholm den 20 april 2006

Mats Qviberg
Verkställande direktörEventuella frågor besvaras av Erik Törnberg, telefon 08 - 402 33 00.