Investment AB Öresund

Öresunds substansvärde 1 januari - 28 februari 2006

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2006 09:34 CET

Substansvärdet[1] ökade med 7,9 procent till 244 kronor per aktie
Index[2] steg med 5,1 procent


SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 28 FEBRUARI 2006


Aktie
Antal Marknads-
värde, Mkr
Kr/aktie
Andel, %
Fabege 8 268 600 1 294 40 16,4
Nobia 4 508 900 857 26 10,8
Bilia 4 707 137 796 25 10,1
Avanza 4 909 047 530 16 6,7
Hagströmer & Qviberg 1 610 136 440 14 5,6
Investor 3 000 000 407 13 5,2
Industrivärden 1 884 700 401 12 5,1
SkiStar 4 092 500 397 12 5,0
Alfa Laval 1 315 000 263 8 3,3
SCA 775 000 256 8 3,2
Övriga värdepapper[3] 1 509 47 19,1
Övriga tillgångar och skulder, netto[4] 754 23 9,5
Totalt 7 904 244 100,0
Börskursen den 28 februari 2006 var 240 kronor.


KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Årsredovisning mars 2006
Årsstämma 30 mars 2006, kl 16.30 på Operaterrassen, Stockholm
Delårsrapport, januari - mars 2006 11 april 2006
Delårsrapport, januari - juni 2006 7 juli 2006
Delårsrapport, januari - september 2006 10 oktober 2006


Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas den 15 augusti 2006. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats, www.oresund.se samt på www.huginonline.se

Stockholm den 3 mars 2006

Mats Qviberg
Verkställande direktör


[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 32.387.247 aktier, vilket motsvarar det totala antalet aktier i Öresund.
[2] Avser SIX Return Index.
[3] Varav onoterade värdepapper uppgick till 33 Mkr.
[4] Varav likvida medel uppgick till 755 Mkr.