Investment AB Öresund

Öresunds substansvärde 1 januari - 31 augusti 2003

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2003 08:36 CEST

Substansvärdet[1] ökade med 15 procent till 340 kronor per aktie
Index[2] steg med 23 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 AUGUSTI 2003

Aktie
Antal Marknads-
värde, Mkr
Kr/aktie
Andel, %
Wihlborgs 7 751 200 601 63 18,5
Drott 5 146 500 597 62 18,4
SCA A 1 400 000 409 43 12,6
Custos 1 743 235 279 29 8,6
Sapa 1 495 300 235 25 7,2
SkiStar 1 148 300 189 20 5,8
Hagströmer & Qviberg 1 793 570 167 17 5,1
Avanza 6 099 347 116 12 3,6
Bilia 1 369 750 102 11 3,1
HQ Fonder 1 103 216 93 10 2,9
Övriga värdepapper 307 32 9,4
Övriga tillgångar och skulder, netto 154 16 4,8
Totalt 3 249 340 100,0

Börskursen den 31 augusti 2003 var 315,00 kronor.

Vid antagande om att de syntetiskt återköpta aktierna, 157.475 aktier, varit inlösta skulle Öresunds substansvärde ha uppgått till 341 kronor per aktie. Detta substansvärde är beräknat på 9.408.308 aktier.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Delårsrapport, januari - september 2003 8 oktober 2003
Bokslutskommuniké 2003 22 januari 2004
Årsredovisning 2003 mars 2004
Bolagsstämma 2003 30 mars 2004

Öresund redovisar, utöver vid ovanstående rapport­tillfällen, aktuellt substansvärde den tredje arbets­dagen i nästkommande månad. Substansvärdet presenteras på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.huginonline.se

Stockholm den 3 september 2003
Mats Qviberg
Verkställande direktör

[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 9.565.783 aktier, vilket motsvarar det totala antalet aktier i Öresund.
[2] Avser Findatas avkastningsindex (SIX Return Index).

Substansvärderapport per 030831

Investment AB Öresund (publ)
Postadress: Box 7621, 103 94 Stockholm.
Besöksadress: Norrlandsgatan 15
Telefon: +46-8-402 33 00.
Fax: +46-8-402 33 03.
Org nr: 556063-9147
info@oresund.se
www.oresund.se