Investment AB Öresund

Öresunds substansvärde 1 januari - 31 juli 2003

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2003 08:59 CEST

Substansvärdet[1] ökade med 12 procent till 328 kronor per aktie Index[2] steg med 19 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 JULI 2003

Aktie Antal Marknadsvärde, Mkr Kr/aktie Andel, %
Wihlborgs 7 751 200 612 64 19,5
Drott 5 146 500 556 58 17,7
SCA A 1 400 000 388 40 12,4
Custos 1 743 235 279 29 8,9
Sapa 1 495 300 254 27 8,1
SkiStar 1 148 300 168 18 5,4
Hagströmer & Qviberg 1 826 092 164 17 5,2
Avanza 6 099 347 96 10 3,1
HQ Fonder 1 103 216 86 9 2,7
Nobia 1 405 000 84 9 2,7
Övriga värdepapper 295 31 9,4
Övriga tillgångar och skulder, netto 154 16 4,9
Totalt 3 136 328 100,0

Börskursen den 31 juli 2003 var 303,00 kronor.

Vid antagande om att de syntetiskt återköpta aktierna, 157.475 aktier, varit inlösta skulle Öresunds substansvärde ha uppgått till 329 kronor per aktie. Detta substansvärde är beräknat på 9.408.308 aktier.


KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
Kvartalsrapport, januari - september 2003 8 oktober 2003
Bokslutskommuniké 2003 22 januari 2004
Årsredovisning 2003 mars 2004
Bolagsstämma 2003 30 mars 2004


Öresund redovisar, utöver vid ovanstående rapport­tillfällen, aktuellt substansvärde den tredje arbets­dagen i nästkommande månad. Substansvärdet presenteras på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.huginonline.se

Stockholm den 14 augusti 2003

Mats Qviberg
Verkställande direktör

[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 9.565.783 aktier, vilket motsvarar det totala antalet aktier i Öresund.
[2] Avser Findatas avkastningsindex (SIX Return Index).