Øresundsbro Konsortiet

Øresundsbrons priser 2007: Nytt rabattavtal ger större valfrihet för bropendlare

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 10:31 CET

Ett nytt rabattavtal för bilpendlare är den viktigaste nyheten i Øresundsbrons prislista för 2007. I stället för att betala pendlarresorna under en kalendermånad i förskott debiteras pendlaren nu för varje resa. Under varje kalendermånad tillämpas två prisnivåer - 160 kronor och 31 kronor - beroende på antalet gjorda resor.

Efter 16 resor för 160 kronor per resa sjunker priset till 31 kronor per resa. Efter 50 resor debiteras åter 160 kronor per resa. Den som gör 50 resor under en kalendermånad betalar i genomsnitt cirka 72 kronor per resa.

- Avsikten är att förenkla för kunderna och ge en större flexibilitet som passar till den enskilde pendlarens körvanor, säger Ann-Marie Bolander Boström, marknadschef Privat på Øresundsbron.

- Många pendlare måste i dag ha två eller tre avtal. Inför varje månad måste de välja vilket de ska använda. Blir resandet annorlunda än planerat kostar det mer än det borde göra och det skapar problem både för kunderna och för oss.

Det nya rabattavtalet heter ØresundPendlare och har flera fördelar:

Ingen förskottsbetalning förutom en årsavgift på 270 SEK. Pendlarens betalkort debiteras för varje resa.
Pendlaren behöver bara ha ett avtal som kan användas både för arbetspendling och fritidsresor.
Avtalet tillgodoser behoven för deltidspendlare och pendlare som har ett körmönster som varierar från månad till månad.
Det nya ØresundPendlare-avtalet ersätter de nuvarande två rabattavtalen ØresundPendlare och ØresundMiniPendlare. Pendlarna ska även i fortsättningen betala depositionsavgift för sina BroBizzar och registrera de fordon som de vill knyta till avtalet (maximalt två).

Priser (inklusive moms) för pendlare under 2007


SEK
DKK

Årsavgift
270
220

Pris för resa 1-16 per kalendermånad
160
130

Pris för resa 17-50 per kalendermånad
31
25

Genomsnittspis för 50 resor per kalendermånad
72
59

Pris för mer än 50 resor per kalendermånad*
160
130* Samma pris som med BroPass.Samtliga pendlarkunder får i dagarna utförlig information om det nya pendlaravtalet och hur de ska göra för att teckna det.

Generellt höjs priserna på Øresundsbron nästa år med i genomsnitt 3,4 procent som kompensation för den väntade kostnadsutvecklingen. Närmare uppgifter om priserna för 2007 finns på Øresundsbrons hemsida: prislista privat och prislista företag.


Med vänlig hälsning

Øresundsbro KonsortietAnna Holm

Informationschef