Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet

Öresundspendlandet ökar snabbare

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 13:58 CET

- Vi hade hoppats att gränshinderarbetet redan skulle ha varit färdigt, men tyvärr återstår ännu mycket. Det sa den finländske ministern för nordiskt samarbete Jan-Erik Enestam när han presenterade ordförandeprogrammet för 2007 på Nordiska rådets session förra veckan. Under sitt ordförandeskap kommer Finland därför satsa på detta område. Han kommer få stöd av sin svenska kollega Cristina Husmark Pehrsson som bor i Skåne och upplever problemen för Öresundspendlare på nära håll.

Då pendlingen ökar kommer också trycket från medborgarna på åtgärder bli hårdare. Idag arbetspendlar cirka 14 000 från Sverige till Danmark. Enligt nya siffror som Fokus Öresund redovisar har under september 1 000 nya svenska pendlare tillkommit och för hela 2006 har antalet hittills fördubblats. Orsaken är främst att finna i den låga arbetslösheten i Danmark. Men kanske också det faktum att man kan vinna ekonomiskt bidrar. De flesta svenskar som jobbpendlar får enligt Öresundsbrons analysavdelning cirka 2 000 danska kronor mer i månaden.

Läs mer om Öresundspendlande: http://www.oeresundsbron.com/object.php?obj=3c3000f&code=