Dialogos Förlag

Öresundsregionen. Den dynamiska metropolen

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2013 16:43 CET

Sverige och Danmark har ledande positioner i världen i fråga om vetenskaplig och teknologisk forskning och utveckling. Öresundsregionen och Stockholm-Uppsala är de mest betydande kreativa regionerna i Norden, och kommer att stå för huvuddelen av den framtida ekonomiska tillväxten i Sverige och Danmark.

Integrationen mellan den danska och den svenska sidan av Öresund har skapat Nordens största gemensamma bostads- och arbetsmarknad med en sammanlagd folkmängd om cirka 3,5 miljoner invånare. Regionen har en stor och snabbt växande kreativ potential.

Boken visar hur beroende kreativitet och entreprenörskap är av kommunikation med omvärlden och av väl fungerande institutioner. Boken behandlar ingående behoven av institutionella reformer i Sverige och Danmark. För att regioner ska vara kreativa behövs inte bara ekonomiska satsningar på vetenskap och teknisk utveckling. Det krävs också värderingar som stöder kreativitet, innovationer, nyföretagande och annat entreprenörskap. Bokens författare betonar vikten av ett "öppet samhälle" mot omvärlden med en omfattande invandring, globalt tankeutbyte och tolerans.

Citat ur boken. ”Med hänsyn till den sammanlagda vetenskapliga forskningen tillhör Öresundsregionen världens 25 största vetenskapscentra”.

Åke E. Andersson är professor i nationalekonomi vid Internationell högskolan i Jönköping, David Emanuel Andersson är professor i business economics vid Nottingham University Business School i Ningbo och Christian Wichmann Matthiessen är professor i urban regional geografi vid Köpenhamns universitet.

Frågor/intervjuer: Kontakta Åke E. Andersson tfn: 0734-24 86 03;

e-post: ake.andersson@jibs.hj.se  

Recensionsexemplar, bilder och övriga frågor: Kontakta Jolanta Wadensjö, Dialogos Förlag,
tfn 08-15 46 97 eller 0730-49 77 25 eller jolanta.wadensjo@comhem.se

eller hemsidan www.dialogosforlag.se

Öresundsregionen. Den dynamiska metropolen

Åke E. Andersson, David Emanuel Andersso, Christian Wichmann Mathiessen

Dialogos Förlag
ISBN 978-91-7504-255-8
300 s.


Dialogos förlag - det lilla förlaget med de stora böckerna! Utgivning av facklitteratur inom områden som historia, religionshistoria, juridik, biologi, språk, mat & dryck, etnologi, samhällsfrågor med mera.