E.ON Sverige AB

Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel förverkligas i Hyllie

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2011 14:00 CET

För första gången kan ett hållbart samhälle där individens aktiva del i energianvändningen står i absoluta centrum förverkligas. Idag kom beskedet att Energimyndigheten har beslutat att bidra med 47 miljoner kronor till att bygga ett hållbart energisystem i Hyllie. Det är Malmö stad som tillsammans med E.ON och VA SYD tagit fram gemensamma planer för göra stadsdelen Hyllie till en global förebild inom hållbar stadsutveckling. Det ekonomiska stödet och signalerna som därmed skickas från Energimyndigheten, innebär startskottet.

Malmö stad har i samarbete med VA SYD och E.ON, samt med Siemens som ledande leverantör av energiteknik, drivit utvecklingen av Hyllieprojektet. Första byggetappen är redan igång; ca 2000 bostäder och lika många arbetsplatser håller på att ta form i södra Malmö.

Malmö stad, VA SYD och E.ON undertecknade i februari 2011 ett långsiktigt klimatkontrakt, som anger att energiförsörjningen i stadsdelen ska till 100 procent bestå av förnybar eller återvunnen energi senast 2020. Byggbranschen spelar här en betydande roll; ju fler som bygger hållbart, desto bättre kommer Hyllie bli som en global förebild för hållbar stadsutveckling.

- En Sifo-undersökning från i somras visar att majoriteten av svenskar, hela 79 %, är villiga att dra sitt strå till stacken för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Detta visar att engagemanget är stort, men också att vi måste göra det möjligt för individen att kunna välja, säger Mattias Örtenvik, Head of Sustainable City E.ON Sverige.

Målsättningen för energilösningarna i Hyllie är därför inte enbart att bygga på förnybar energi utan också att få konsumenterna att bli aktiva i sin energianvändning.

- I Hyllie kommer människorna att bli centrala - de kommer att själva till stor del kunna styra energiförbrukningen och -produktionen i sina egna hus, fastigheter eller industrier. Alla bidrar genom energieffektivisering och smart teknik till en låg energiförbrukning, utan att behöva ge avkall på bekvämligheten. Det första steget är att bli medveten om energiförbrukningen, och nästa steg är att kunna styra, energieffektivisera och i förlängningen bli egenproducent. Vi måste därför förse våra kunder med de rätta verktygen, säger Mattias Örtenvik.

Projektet i Hyllie kommer i ett första steg att besvara frågor kring vilken roll konsumenterna, fastigheterna och infrastrukturen kan få i det framtida energisystemet. Hållbara transporter, avfallshantering och återvinning är ytterligare några viktiga byggstenar för att skapa det hållbara energisystemet. Dessutom kommer Hyllie att faktiskt att bidra konkret med en god energibalans för hela Malmö stad – och en betydande minskning av klimatpåverkan.

Den beviljade ansökan från Energimyndigheten innebär att E.ON tillsammans med Siemens, Malmö stad och VA Syd kan fortsätta förverkliga projektet Hyllie; att bygga morgondagens nya klimatsmarta stadsdel där individen själv kan välja.

E.ON Sverige ingår i den tyska E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag, med verksamhet i Europa, Ryssland och Nordamerika. E.ON har cirka 4 000 medarbetare i Norden och omsatte under 2010 cirka 43 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar 58 miljarder i Norden mellan 2006 och 2013.