E.ON Sverige AB

Öresundsverket kopplades in på elnätet för första gången i dag

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 15:23 CEST

E.ON Nordics nya kraftvärmeverk i Malmö fasades i dag in på nätet för första gången och levererade el.

- Öresundsverket blir ett av de effektivaste kraftverken i Europa och en viktig hörnpelare för den sydsvenska energiförsörjningen. Kombinationen av el- och värmeproduktion ger en mycket hög verkningsgrad, som är positivt för miljön, säger E.ON Nordics koncernchef Håkan Buskhe.

- Vi inleder nu en intensiv period med driftsättning och provdrift under ett antal månader, säger projektchefen Carl-Gunnar Holm.

Det nya Öresundsverket blir den största elproduktionsanläggningen som byggts i Sverige sedan kärnkraftverket Oskarshamn 3 byggdes 1985.

Öresundsverket får en produktionskapacitet på 440 megawatt el (en Barsebäcks-reaktor hade 600 megawatt) och kan tillgodose 70 procent av de skånska hushållens elbehov. Dessutom ska verkets värmeproduktion svara för 40 procent av Malmös totala fjärrvärmebehov.

Verket beräknas vara i kommersiell drift i augusti 2009.

För ytterligare upplysningar kontakta Carl-Gunnar Holm, projektchef Öresundsverket, telefon 070 5613166 eller Ulrika Freidlitz, PR-chef E.ON Sverige, telefon 070 2670202.

E.ON Nordic investerar närmare tre miljarder kronor i en total upprustning och förnyelse av det över 50 år gamla Öresundsverket. Det nya Öresundsverket blir ett högeffektivt, miljövänligt, naturgaseldat kraftvärmeverk med en produktionskapacitet på cirka 400 MW el (en Barsebäcksreaktor hade 600 MW) och 250 MW värme. Verket kan leverera 3 TWh el till det nordiska elsystemet och 1 TWh värme.

www.eon.se/oresundsverket

Utsänt av:
E.ON Sverige AB
Varumärke och Kommunikation
Louise Gudmundson