Connect Sverige Region Syd

”Örkelljunga kommuns företag får ännu större fokus”.

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2013 14:10 CET

Tillsammans med CONNECT Skåne tar Örkelljunga kommun ett starkare grepp med ytterligare satsning på näringslivet. Örkelljunga kommun beslöt i oktober att via partnerskap samarbeta med CONNECT Skåne, vars syfte är att som ideell organisation stötta det skånska näringslivet med kompetens, kontakter och kapital.

- CONNECT Skåne har sedan något år tillbaka valt att utveckla ytterligare en process i vår verksamhet; företagsacceleratorprogrammet, berättar CONNECT Skånes vd Eva Ohlstenius. Företagsacceleratorprogrammet är ett mycket konkret verktyg för mogna företag som har potential och vilja, att växa och utvecklas. Det är fantastiskt att se den resa som företagen gör under processen med hjälp av Acceleratorn.

Enligt Eva Ohlstenius har samhället överlag blivit betydligt bättre på att förstå värdet av ett blomstrande näringsliv och på att få fler människor att starta företag. Tillväxtverket (f.d. Nutek) har lanserat en hemsida, verksamt.nu, med all tänkbar information om vad som gäller i ett första skede.

- Initiativen flödar, vilket är fantastiskt bra. De företag som redan finns har ett annat behov, ex kompetens- och produktutveckling. Även där finns en möjlighet att vara behjälpliga i det utvecklingsarbetet. Det är oftast betydligt lättare att få dessa företag som har runt 10 anställda och uppåt att anställa fem till, än det är att få ett enmansbolag att anställa en. Det är hos dem den riktiga potentiella tillväxten finns. Detta måste vi få fler aktörer att förstå!

För mer information vänligen kontakta

Cg Nilsson, näringslivsansvarig Örkelljunga kommun på telefon 0435-55 000, www.orkelljunga.se

Eva Ohlstenius, vd Connect Skåne på telefon 0733-52 54 52, www.connectskane.se

CONNECT är ett icke vinstdrivande internationellt nätverk för utveckling av nya innovativa företag. CONNECT erbju­der kostnadsfri professionell coachning och hjälp med kapitalanskaffning till tidiga startup bolag som är på väg ut mot marknaden och till tillväxtbenägna bolag som vill komma vidare.

CONNECT Skånes nätverk är dess medlemmar och partners. I dagsläget har vi ett 80-tal skånska bolag som stöder vår verksamhet tillsammans med ett antal offentliga aktörer och hundratals individuella medlemmar. Förutom att de stöder vår verksamhet så utgör de även grunden i vårt arbete att förmedla unik kompetens, kontakter och kapital till både tidiga och tillväxtbenägna verksamheter

.