Örnsköldsviks kommun

Örnsköldsvik ökar - den starka utvecklingen fortsätter

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 14:28 CET

Idag kom beskedet från Statistiska centralbyrån om befolkningsökning i Örnsköldsvik. Under senare år har befolkningssiffrorna stadigt förbättrats och under flera år har kommunen har haft nettoinflyttning, d.v.s fler flyttar in än ut från kommunen. Men senast befolkningen ökade totalt sett i kommunen var 1990. Under 2006 ökade kommunens befolkning med 300 personer och den sista december 2006 uppgick folkmängden till 55 243 personer.

- Det här bekräftelsen på många människors vilja och långsiktiga arbete och att det dessutom uppfattas positivt utanför kommunen, säger Elvy Söderström, kommunstyrelsens ordförande.

Ökningen kommer att uppmärksammas lägligt vid lunchtid idag på Stora torget i samband med aktiviteterna kring Melodifestivalen.

Tidigare trend om ökat flyttnetto fortsatte även under föregående år. Under 2006 var det 392 fler personer som flyttade till Örnsköldsvik jämfört med antalet personer som lämnande kommunen. Den totala inflyttningen under förra året var 1 768 personer.

- Örnsköldsvik har den starkaste nettoinflyttningen av alla större norrlandskommuner, påpekar kommundirektör Håkan Åström. Den senaste femårsperioden kan vi notera en nettoinflyttning på 800 personer, viket är mycket glädjande.

Örnsköldsvik är tillsammans med Sundsvall och Timrå de kommuner i länet som både kan uppvisa en total befolkningsökning och ett positivt flyttnetto.


Folkmängd 31/12 2006 och befolkningsförändringar under 2006
Källa: SCB
Total folkmängd 55 243
Ökning + 300
Födda 550
Döda 646
Födelsenetto -96
Inflyttning 1 768
Utflyttning 1 376
Inflyttningsnetto + 392