Svensk KommunRating AB

Örnsköldsvik – vid Botnia, nästan i topp

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2010 19:50 CET

Botniabanans tillkomst och stora energiinvesteringar har stimulerat ekonomin i Örnsköldsvik men också ökat skulderna dramatiskt. Örnsköldsvik är en av de större städerna utefter norrlandskusten med ett dominant socialdemokratiskt styre sedan lång tid tillbaka.

-       Kommunen har en hyfsad ordning på sin ekonomi men skötsamheten när det gäller den vardagliga ekonomin räcker inte till högsta betyg, berättar Hans Jensevik, vd för Svensk KommunRating.

Men det fattas så lite. Det indikativa finansiella betyget blir B och det brister enbart i analysfrågan finansiell hälsa där delbetyget är B. Som alltid när det gäller ett lägre betyg än det högsta för analysfrågan finansiell hälsa så är det i sparnivån det brister och så är det också i Örnsköldsvik. Högsta kritiska nivån är 5,5 procent av totala intäkter och genomsnittet för de fem senaste redovisningsåren är 5 procent av intäkter. Man ligger marginellt på fel sida om den kritiska nivån. Det blir ett starkt B.

Den mest effektiva åtgärden kalkylmässigt sett är kostnadspress. Personalandelen av verksamhetens kostnader i kommunen är så mycket som 73 procent och maximum i riket är 74 procent. Mäts storleken på hela det 2008 redovisade framtida pensionsåtagandet i termer av kronor per invånare så är det värdet också höga 26 844 kronor. Redan en pensionsskuld som passerat 22 000 kronor per invånare kan anses hög. Verksamheten i kommunen skulle kunna skötas effektivt med en personaltäthet på 95 anställda per tusen invånare och Örnsköldsvik har 112 anställda per tusen. Det innebär en övertalighet på 920 personer som invånarna i kommunen idag tvingas betala för. I framtiden måste även invånarna vara med och betala dessa övertaligas pensioner.

Förutom Örnsköldsvik har även kommunerna analyserats Essunga, Hultsfred, Hällefors, Svedala, Trosa, Växjö och Österåker i den senaste utgåvan av Kommunexperten (nr 2/2010).

Även om en kommun analyseras som ett litet land så lär sig en läsare att snabbt ta del av informationen. Kommunexperten gör det med hjälp av en analysmodell som är så lättöverskådlig att du bara på fyra – fem minuter ser vad som är bra eller dåligt i en kommun. I Kommunexperten får kommuner finansiella betyg därför att det tydliggör det finansiella läget. Ratingen sker öppet så alla kan förstå varför en kommun fått ett visst betyg. Den indikativa finansiella betygsättningen i analysen omfattar en fyrgradig betygsskala: A, B, C och D.  En analys omfattar 19 nyckeltal och varje finansiellt nyckeltal bedöms efter en fyrgradig skala: Bra, OK, Svag och Dålig.

I nästa nummer (nr 3/2010) av Kommunexperten kommer följande kommuner att analyseras: Alvesta, Arboga, Eslöv, Gnosjö, Nyköping, Uppsala, Vårgårda och Älvdalen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hans Jensevik, vd , Svensk KommunRating, 018-146032 eller 0705-146032

Vivianne Eriksson, marknad, Svensk KommunRating 018-146030 eller 0733-261 309

Kommunexperten är landets enda analystidning för oberoende kommunalekonomisk analys.

Analystidningen Kommunexperten ges ut av Förlaget Kommunexperten AB. Förlaget är en del av Svensk KommunRating som bildades år 1991 i samband med att kommunerna blev finansiellt avreglerade genom 1991 års kommunallag.