Trollhättans stad

Örtagården årets verksamhetsutvecklare

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2016 13:45 CEST

Trollhättan 2016-05-09

Utbildningsförvaltningens utmärkelse Årets verksamhetsutvecklare går till förskolan Örtagården. Ett gediget arbete från förskolans sida har resulterat i att man är en förebild gällande förskolemiljöer ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Utbildningsnämnden delar varje år ut en utmärkelse som Årets verksamhetsutvecklare. Syftet är att stimulera skolutveckling och premiera intressant och nydanande arbete inom Utbildningsförvaltningens samtliga verksamhetsområden. Utmärkelsen är öppen för alla verksamma inom förvaltningen och består av en bonus på 10 000 kronor. Inför senaste mötet hade den tillsatta juryn sex inkomna förslag att ställning till.

Någon eller några av följande kriterier skulle vara uppfyllda:

  • Den pedagogiska idéns bärkraft
  • Utvecklingstankar – effekt på verksamheten
  • Barnens/elevernas nytta av utvecklingsarbetet
  • Utvecklingsarbetets användbarhet i framtiden

Juryn enades om att ge årets utmärkelse till förskolan Örtagården, med följande motivering:

Genom ett gediget arbete och stort engagemang är Örtagården idag en förebild för hur framtidens förskolemiljöer bör vara utformade ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

– Vi har tittat på hur man ”giftbantar” förskolan och lyckats hitta flera sätt att få ner exponeringen i inomhusmiljön. Nu siktar förskolan på att också förbättra utomhusmiljön, hälsar Anna Spetz som är förskolechef för Östra området.

Utmärkelsen kommer att utdelas på Utbildningsnämndens sammanträde 31maj.

Vid frågor kontakta: Anna Spetz, förskolechef Östra området, 0520-49 54 64.