Företagarna Stockholms län

Österåkers mest företagarvänliga politiker 2014 är Kenneth Netterström (m) och Björn Molin (rp)

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2014 11:44 CEST

Under ett frukostmöte idag i Alceahuset utsågs Österåkers mest företagarvänliga politiker 2014 av Företagarna Täby-Österåker. Till grund för utnämnandet låg en enkät som genomförts av Företagarna.


Den 14 september är det val och vi vill få våra politiker på kommunnivå att fokusera på företagarfrågor i valrörelsen.  De ägarledda företagen i Österåker står för 25 % av kommunens intäkter. Det betyder att småföretagaren och deras anställda är kommunens verkliga välfärdskapare.

Företagarna har valt att dela ut pris till en politiker i majoritet och en i opposition och valen av Kenneth Netterström (m) och Björn Molin kändes helt rätt.

”Kenneth har bland annat arbetat för enklare upphandling för att mindre företag i kommunen ska kunna delta. Det här ser vi som en otroligt viktig fråga för oss på företagarna och en bidragande orsak till att just han har fått denna utnämning” säger Emma Tonnes regionchef, Företagarna. Kenneths pris togs emot av partikollegan Michaela Fletcher Sjöman då Kenneth var på resande fot.

”Björn har bland annat anordnat företagsluncher i Österåker för företagarna varje torsdag året runt sedan 11 år vilket vi tycker tyder på ett stort hjärta och engagemang. Han har också på ett framgångsrikt sätt hjälpt företagare att hitta lokaler i samråd med kommun och företagare”, fortsätter Emma.

Under träffen diskuterades även LOV där partierna hade olika uppfattningar kring om den uppmuntrade för att få fler småföretag eller koncerner till kommunen. Även upphandlingsfrågan diskuterades där alla var överens om att den höjda gränsen för direktupphandling kräver en större transperens från kommunens sida för att upphandlingarna ska kommer fler småföretag till del.  

För mer information, kontakta Emma Tonnes, Regionchef, 08-501 066 02


Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vi representerar över 10 000 företagare i Stockholms län inom många olika branscher, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Företagarnas uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande. Vårt mål är att Stockholms län ska bli Europas mest företagarvänliga region.