Företagsakademin

Österåkers samarbeten gynnar hela bygden

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2011 09:22 CET

Österåker toppar listan av kommuner som klarat sig bäst under lågkonjunkturen. Näringslivsenheten jobbar ständigt för att främja näringslivet och kan se stor inflyttning och nyföretagaranda som bevis på att man satsar helt rätt. Inflyttning och nyföretagande kännetecknar Österåkers kommun.

För att uppmuntra nyföretagarandan och utveckling av företag ser kommunen till att visa på erbjudanden och möjligheter för företagen att växa i regionen. Samarbetet med Företagsakademin har upplevts positivt av alla parter.

I Österåker startades 232 nya företag det första halvåret 2011. I och med det stiger Österåker till åttonde plats över antalet nystartade företag av landets 290 kommuner, visar Nyföretagarbarometern. Och i Veckans affärer kunde man läsa att Österåker är den kommun i landet som klarat sig bäst under lågkonjunkturen. 

Lotta Holmgren har all anledning att känna sig både stolt och nöjd. Som arbetsmarknadsansvarig på Näringslivsenheten i Österåker arbetar hon ständigt för att främja näringslivet i kommunen och i och med klättringen på listorna så sätts kommunen på kartan som en företagsvänlig och expansiv kommun.

–  Österåker är en bra kommun att bo i, mycket tack vare god lokal service, gott samarbete mellan lokala företagare och entreprenörssatsningar inom gymnasieskolan. Det har lett till stor inflyttning, och många såväl nya som gamla kommuninvånare drivs av nyföretagaranda och visar på framtidstro, berättar Lotta.

Näringslivsenheten vill gynna denna företagaranda och ser till att ge bästa möjliga service till kommunens företagare. Det gör man bland annat genom samarbete med Nyföretagarcentrum, EU-byrån och Företagsakademin, som på olika sätt kan hjälpa företagen att utvecklas och bidra till ytterligare tillväxt i kommunen. Lotta berättar att man ordnar olika  företagsträffar och branschträffar, skickar ut regelbundna nyhetsbrev och att man skapat ett företagsregister på kommunens hemsida.

–    Genom detta register vill vi underlätta för alla att finna en företagare inom kommunen att göra affärer med och göra det enklare att handla lokalt, förklarar Lotta.

Hon berättar vidare att det nyhetsbrev som skickas ut är mycket uppskattat, och det var just via ett sådant som Österåkers företagare fick information om EU-finansierad utbildning via Företagsakademin. Många företagare har tagit chansen att utbilda sig, och Lotta berättar att hon i samband med näringslivsträffar och andra sammanhang möter företagare som alla talar mycket gott om den utveckling deras företag har nått, där Företagsakademin har varit en bidragande del.

I november är det dags för den årliga Näringslivsdagen i Österåker. En dag som brukar dra många besökare till sig.

–  Då lovar vi en intressant dag som kan erbjuda något för alla, ett riktigt smörgåsbord. Och bland alla intressanta föredrag och personer så får vi dessutom besök av Handelsminister Ewa Björling, avslutar Lotta.

 

 

 

 

 

 

Företagsakademin är ett kompetensutvecklingsprojekt som drivs av Företagsakademin FA AB i Stockholm  på uppdrag av ESF, Europeiska Socialfonden. Projektet riktar sig till företag i Stockholms län med upp till 9 verksamma inklusive ägare.

Företagsakademin har utvecklat och utbildat mikroföretag i 10 års tid. Närmare 8000 personer har tagit del av utbildningar inom företagsutveckling, ledarskap, kommunikation, marknadsföring, försäljning , IT och projektledning.

Projektet finansieras av EUROPEISKA UNIONEN/ Europeiska socialfonden.