Capilon

Österby Gjuteri tar tre order värda totalt 9 MSEK

Pressmeddelande   •   Aug 03, 2007 08:40 CEST

Termoregulator Holding AB (publ), ("Termo Holdings"), dotterbolag Österby Gjuteri med affärsområdet gjutgods tar tre order värda totalt 9 MSEK från kunder i Norge och Sverige. En tredjedel av leveranserna sker under 2007 och resterande andel under 2008.

Österby Gjuteri-koncernen, med dotterbolagen Marine Jet Power ("MJP") och Alcopropeller, är en leverantör av stålgjutgods i avancerade material och för vidareförädlade produkter till främst den marina branschen. Österby Gjuteri-koncernen har 125 anställda (105 st i Österbybruk och 20 st i Örebro) och är ett helägt dotterbolag till Termo Holding sedan i mars 2007.

För ytterligare information
Alex Molvin, VD, Termo Holding, E-post: alex.molvin@termoholding.se, Tel: 0708-253990
Hans Andersson, VD, Österby Gjuteri, E-post: hans.andersson@ogab.se, Tel: 0702-140295

Termo Holding (publ)
Adress: c/o Termo Regulator,
Box 967, 591 29 Motala
Tel: +46 (0)141 22 86 00
Fax: +46 (0)141 22 86 30
E-post: info@termoholding.se
www.termoholding.se


Termo Holding (publ) är listat på First North och har Mangold Fondkommission AB som Certified Advisor. Termo Holdings affärsidé är att förvärva och utveckla små och medelstora industriföretag genom att vara en aktiv och långsiktig ägare. Termo Holding äger dotterbolagen Österby Gjuteri och TermoRegulator. Österby Gjuteri är en leverantör av stålgjutgods i avancerade material och för vidareförädlade produkter till främst den marina branschen. TermoRegulator är ledande inom tillverkning och sammanbyggnad av tunnplåtsdetaljer med kunder inom branscher som vitvaror, fordon, ventilation och inredning.