Sahlén&Co

Östergötland – en del av det nya matlandet

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2009 14:22 CEST

Hur ser östgötens matbord ut? Utnyttjas närodlade produkter i tillräckligt stor utsträckning? Hur mycket belastar transporterna av livsmedel miljön? Kan Östergötland bli ett turistlandskap med matprofil?
Det är några av de frågor som tas upp på seminariet "Östergötland - en del av det nya matlandet, hur vi kommer dit och varför det är viktigt" på Linköping Konsert & Kongress 22 april.


Seminariet är ett samarbete mellan Hushållningssällskapet i Östergötland, Slaka Potatis, Östgötamat ekonomisk förening, Svensk Biogas, NuLink och Leader Folkungaland. HS i Östergötland har beviljat 100 000 kronor i utvecklingsmedel till seminariet. Marie Lönneskog Hogstadius, matkonsult vid Hushållningssällskapet Östergötland ingår i den projektgrupp som utformat seminariet.
- Vi ser det som självklart att arbetet med att göra Sverige till Europas ledande matland kan få sin start i Östergötland med dess starka mattraditioner, säger Marie Lönneskog Hogstadius och fortsätter:
Rubriken "Östergötland - det nya matlandet" är en avsiktlig travesti på rubriken på en regeringsrapport -"Sverige - det nya matlandet" - där jordbruks- och matminister Eskil Erlandsson slår fast att Sverige har potential att bli det främsta matlandet i Europa.
Initiativtagare till seminariet är företaget Slaka Potatis i Linköping, som driver ett projekt med syfte att göra livsmedelstransporterna i Östergötland mindre miljöbelastande. Projektet har stöd från Leader Folkungaland* och pågår under första halvåret 2009.
- Projektet är en förstudie där vi tittar på förutsättningarna för att skapa en unik e-handelsplattform för de regionala livsmedelsproducenterna och ett logistiksystem där målet är att samordna transporter från många producenter i fordon som dessutom drivs med biogas, säger Stefan Malm, marknadschef och projektledare vid Slaka Potatis.
- Seminariet den 22 april kan sägas vara en del av projektet. Målet är att öka kunskapen om våra regionalt odlade livsmedel och hur transporterna av dessa belastar miljön.
På dagordningen hittar vi rubriker som "Ötgötamat på allas fat?", "Klimatsmarta konkurrensmedel", "Från livsmedel till drivmedel", "Styr upphandlingsreglerna oss eller styr vi dem?". Bland föredragshållare och debattörer finns representanter från bl a Jordbruksdepartementet, Östgötamat ekonomisk förening, krogbranschen, Svensk Biogas AB med flera.
Förre kanaldirektören Claes-Göran Österlund fungerar som moderator och landshövding Björn Eriksson öppningstalar.
Deltagandet i seminariet är kostnadsfritt utöver 25 kronor för lunchen, vilket är självkostnadspriset för en skollunch i Östergötland om man summerar kostnaderna för råvaror, transporter, lokaler och arbetskraft. Deltagarna har att med stort intresse se fram emot vad restaurangchefen vid Linköping Konsert & Kongress lyckas åstadkomma för den summan.
- Vår målsättning var att locka 100 deltagare till seminariet, vilken har överträffats i och med att vi nu kan räkna in över 120 personer, säger Marie Lönneskog Hogstadius. I inbjudan har vi riktat oss sig till bl a butiksägare och -anställda, krögare med personal, politiker, tjänstemän inom kommun och landsting, personal i offentlig måltidsverksamhet och inte minst producenterna.

*) Leader Folkungaland är ett av för närvarande 43 Leader-områden i Sverige och omfattar Motala, Mjölby, Linköpings och Mjölby kommuners landsbygd. Leader är en arbetsmetod för landsbygdsutveckling där arbetet utgår från lokala förutsättningar och lokala initiativ.

Mer information finns på www.ostgotensmatbord.se.

Kontaktpersoner: Marie Lönneskog Hogstadius, Hushållningssällskapet Östergötland
marie.hogstadius@hush.se
0708-29 08 33

Stefan Malm, Slaka Potatis AB
stefan@slakapotatis.se
0705-50 35 89