Kulturrådet

​Östergötland får 7,3 miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2016 14:51 CEST

Kulturrådet har beslutat om Skapande skola-bidrag. Tolv kommuner och tre fristående skolor i Östergötlands län får bidrag för nästa läsår. Sammanlagt 7,3 miljoner kronor går till kulturprojekt för elever från förskoleklass till årskurs 9 i grundskolan. 40 500 elever omfattas.

De senaste åren har många skolor tagit emot nyanlända barn. Kulturrådet har valt att prioritera kulturinsatser som syftar till att integrera de barnen i skolan och samhället.

– Många kommuner har reflekterat över identitet, språk och integration, och hur man genom kulturinsatser kan mötas, lära och förstå varandras likheter och olikheter, säger Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

Ett bra exempel är Boxholms kommun, som får 120 000 kronor. De planerar bland annat cirkusskola, berättande och dramaövningar för förberedelseklasserna. Även övriga elever erbjuds möjligheter att uttrycka sig kreativt genom Skapande skola-insatser.

Även Finspångs kommun har lagt särskilt fokus på att integrera alla grupper av elever i aktiviteterna. De får i år 520 000 kronor. Ett exempel på aktiviteter är samarbete med Norrköpings symfoniorkester i projektet SON- För alla!, där alla grundskoleelever i kommuner får en gemensam kulturupplevelse som syftar till social integration genom mötet med musiken.

Söderköpings kommun får 320 000 kronor. Alla elever i kommunen får ta del av ett brett utbud av konstarter. Utbudet planeras centralt, men skolans egna idéer kan också stöttas.

– Som tidigare år har Kulturrådet tagit hänsyn till att orter i glesbygden har stora kostnader för att kunna ta del av professionell kultur, säger Tua Stenström på Kulturrådet.

Kulturrådet fördelar 170 miljoner kronor till drygt 400 skolhuvudmän över hela landet. Ansökningarna omfattar i år 879 000 elever, en ökning med cirka 54 000 elever jämfört med förra året. Konkurrensen om pengarna blir därmed allt hårdare.

Se hela fördelningen här.

Ytterligare information
Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 51

Boxholm
Bibliotekarie Erika Horvat
Telefon: 0142 895 43, 073 981 12 52
erika.horvat@boxholm.se

Finspång
Kultursamordnare Ida Lindfors
Telefon: 070 683 74 79
ida.lindfors@finspang.se

Söderköping
Rektor vid Kulturskolan Claes Henke
Telefon: 0121 181 97, 070 240 99 96
claes.henke@soderkoping.se