Lifecap AB

Österländsk mystik lockar, men varför väljer så många svenska kvinnor maskulina former för utövande av andlighet, när det feminina är så eftersatt?

Pressmeddelande   •   Jul 12, 2009 10:48 CEST

De traditionellt maskulina egenskaperna innefattar att arbete fokuserat mot ett mål. Ett sätt att skärpa sinnet, ta kontrollen över tankarna och bli mer fokuserad är att meditera. Västerländska kvinnor tar gärna till österländska gurus när de vill arbeta med sin andlighet, och missar därmed ett helt hälsobringande spektrum av kvinnlig andlighet och njutning.

Själv är jag inget undantag, jag anlitade en erkänd Yogi och Kabbalah-lärare när jag började utforska min egen andlighet. Nedan kommer ett förklarande utdrag ur min bok Energi och Healing, resor och recept (kan bl.a. beställas via www.adlibris.com och www.bokus.com ):

"Min lärare sa att en förutsättning för att komma framåt i det tempo och den riktning som jag önskade var att lära mig fokusera mina tankar. Vägen till fokuserade tankar gick enligt honom via meditation.

Först efter att ha mediterat 120 dagar i följd - varje dag under lika lång tid och med samma mantra skulle jag ha etablerat en ny vana och mina tankar stillat sig. Eftersom jag av naturen är envis - vilket är både min största styrka och min största svaghet - så jag bestämde mig för att göra som läraren sa. Jag lyckades!

Jag mediterade i sammanlagt närmare två och ett halvt år, varje kväll utom en (den kvällen åkte jag över tidzoner på ett sätt som gjorde det svårt att följa planen). Det var lärorika övningar som jag än idag har mycket nytta av.

Anledningen till att jag slutade var att jag fick lära mig att den typ av meditation som jag ägnade mig åt stärkte min maskulina andlighet (den skapade större möjlighet till fokus och riktning). Efter drygt två år av meditation hade jag mer fokus än samtliga kvinnor och de flesta män jag kände.

Den feminina andligheten är mer av ett flöde; den har ingen koppling till att sitta still och försöka bli ett med universum genom att stilla sig. Den feminina andligheten har i historien utövats som rörelse, exempelvis tempeldans. Jag fattade ett beslut omgående, mina feminina förmågor behövde definitivt utvecklas. Jag såg klart och tydligt hur jag utvecklat min maskulina förmåga till den grad att jag världsvant rörde mig i de flesta styrelserum (i mörk dräkt och på männens vis). Jag insåg att om vi ska kunna skapa en bättre värld behöver det feminina och det maskulina samverka. Jag la om mina övningar över en dag och bytte ut mina strikta dräkter mot blommiga klänningar som jag bar på ledningsgrupps- och styrelsemöten."

På Life CaP Centret erbjuds kvinnokurser som stöd och uppstart för kvinnor som vill börja tillvarata sina feminina förmågor bättre. Det västerländska näringslivet har det maskulina som norm. Ett framgångsrikt sätt att nå ett mer mänskligt samhälle är att integrera det feminina synsättet. Det här är en svår balansgång eftersom många kvinnor här, liksom jag själv, vuxit upp med de maskulina normerna. Jag upplever periodvis att jag fortfarande har svårt att hitta en balans, även om jag arbetat med önskan att bidra till ett mer nyanserat mänskigt tänk länge. Än idag kan jag uppfatta en del kvinnliga utryck som flamsiga och utan syfte. Men, när jag frågar människor i min närhet vad som är syftet med deras liv, blir svaret ofta "att må bra", "att vara frisk", eller "att vara lycklig". Jag är övertygad om att ett sunt samspel mellan feminint och maskulint är en bra grogrund för att skapa ett lyckligt liv. Om du är kvinna och tycker att detta låter sunt, kan jag rekommendera Life CaP Centrets Kvinnokurs som ett avstamp för ett nytt synsätt.

Life CaP Centret erbjuder coaching, terapi och caseholders vid individuella program. Vi utbildar terapeuter och erbjuder en rad kurser t.ex. ledarskaps-, relations, kvinno- och livskvalitetskurser. Vårt syfte är att hjälpa människor att må bättre i olika skeden av livet. Här arbetar ett nätverk av olika kompetenser och vår önskan är att förebygga dåligt mående. Vi är religiöst och politiskt oberoende. Verksamheten är kvalitetssäkrad enligt ISO 2000:9001.

Life CaP har även en jourtelefon som bemannas av utbildad terapeut med tystnadsplikt. Slå en signal till 0900-107 10 10 (samtalet kostar 15 kronor per minut).

Gaya Pienitzka

Vd, Energiterapeut och författare

Life CaP Centret Lindormsnäs AB

Telefon 08-545959 47

www.lifecap.se

Gaya Pienitzka äger och driver Life CaP Centret AB. Inom kort släpper hon boken Nu har det skrivits en bok om kvinnligt, manligt, mänskligt, som hon skrivit tillsammans med f.d. kommendörkapten Lennart Lindén, som bland annat är känd från TV och serien om Törnrosa och Stålmannen under ledning av Annika Dopping.