Dialogos Förlag

Österns religioner. Filosofi och livsvisdom i Indien och Östasien

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2013 09:25 CET

Österns religioner lockar och fascinerar. Där finns en stillhet och öppenhet på det andliga området som tilltalar vår tid. De religiösa traditioner som utvecklats i Indien och Östasien vittnar om en djup respekt för människans andliga krafter och för den längtan efter inre utveckling som ger livet sammanhang och innehåll. Intresset för yoga, meditation och ayurveda visar att många söker sig till dessa kraftkällor för att få inspiration och nya perspektiv på tillvaron.

Österns religioner visar upp en mångskiftande bild av andligt liv. I Indiens rika tradition ingår hinduismens djupsinniga reflektioner över enheten i tillvaron, buddhismens meditation över begärens makt, jainismens absoluta krav på icke-våld och sikhernas hängivenhet för Gud och den heliga skriften. I Kina utvecklades konfucianismens krav på ömsesidig respekt i mänskliga relationer och daoismens följsamhet mot livets rytm. Japans religiösa liv präglas av shintos vördnad för naturens skönhet, men också av zenbuddhismens andliga mästare och de nya religionernas mångfald.  

Allt detta skildras i denna översikt över Österns religioner, som kortfattat ger den historiska bakgrunden men främst vill visa hur religionerna påverkar livet i nutiden.

Christer Hedin undervisar i religionshistoria vid Stockholms universitet och har givit ut flera böcker om kristendomen och islams historia.

Österns religioner. Filosofi och livsvisdom i Indien och Östasien
Christer Hedin  
Omslag: Sture Balgård  
298 sidor. Inbunden, illustrerad
ISBN 978-91-7504-256-5
Utkom februari 2012

Mer info på www.dialogosforlag.se

               


Dialogos förlag - det lilla förlaget med de stora böckerna! Utgivning av facklitteratur inom områden som historia, religionshistoria, juridik, biologi, språk, mat & dryck, etnologi, samhällsfrågor med mera.