Högskolan på Gotland

Östersjöfisket – från stenålder till nutid

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2012 07:30 CEST

Aktuell konferens vid Högskolan på Gotland den 13 november 2012

Östersjön i egenskap av ett innanhav, känsligt och påverkbart av människans aktiviteter, är ständigt i fokus i media, liksom bland forskare och politiker. Fisket, särskilt av torsk har varit omdebatterat i decennier, där utfiskning och nedgång i bestånden varit föremål för heta diskussioner mellan fiskemyndigheter och professionella fiskare. En förvaltning som ger ett långsiktigt hållbart fiske är en nödvändighet, och historisk kunskap om fiskbestånd, fiske, miljö och klimat är av stor betydelse för att uppnå detta.

Konferensen arrangeras av Högskolan på Gotland, i samarbete med Länsstyrelsen på Gotland. Någon liknande tvärvetenskaplig konferens där forskare inom arkeologi, osteologi, biologi, zoologi och ekologi träffar specialister inom förvaltande myndigheter har inte tidigare hållits i Sverige. Konferensen är ett exempel på hur tillvaratagande av historiska uppgifter kan bidra till förståelsen om de komplexa förhållanden som rått och råder i ett skenbart enkelt fiskekosystem som Östersjön med relativt sett få arter

- Fiskkonferensen på Högskolan är ett möte mellan forskare som arbetar med arkeologiska fiskbensfynd och forskare som studerar dagens fiskfrågor. Frågor som kommer att diskuteras under konferensen är hur såg fisket ut förr i tiden, hur ser den ut i dag, vad kan fisk berätta om klimat- och miljö förr i tiden och idag? Säger Sabine Sten, professor i osteoarkeologi vid Högskolan på Gotland.

Vi hälsar forskare, studenter, politiker och representanter för media välkomna till konferensen. Anmälan senast måndag 5 november till sabine.sten@hgo.se

Kontakt::

E-post: sabine.sten@hgo.se

Telefon: +46498299786

Högskolan på Gotland