Riksdagen

Östersjökonferensen i Visby om klimat och energi avslutad

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2008 09:57 CEST

Den 17:e parlamentariska Östersjökonferensen i Visby den 31 augusti - 2 september, som riksdagen stod som värd för, och som samlade deltagare från länderna i hela Östersjöregionen är nu genomförd. Parlamentarikerna diskuterade klimatförändringar och samarbete om engergiförsörjning i regionen. I ett uttalande uppmanar parlamentarikerna vid konferensen regeringarna i länderna i Östersjöstaternas råd och i EU till följande:

Klimatförändringar och energifrågor
- samordna och samarbeta kring strategier inför kommande klimatmöten i Poznan i Polen 2008 och toppmötet i Köpenhamn 2009. Syftet är att bygga upp ett samlat stöd för amitiösa åtgärder för att minska koldioxidutsläppen
- avsevärda minskningar av koldioxidutsläppen till 2020 vilket diskuterades vid klimatmötet i Bali 2007.
- vidare uppmanas länderna att följa EU:s rekommendationer om påtagliga minskningar av utsläpp senast år 2050 jämfört med 1990.
- förstärka kapaciteten att stödja och samordna Östersjöregionens energisamarbete och då ta hansyn till ländernas olika val av energilösningar.

HELCOM:s handlingsplan för Östersjön och EU:s integrerade havspolitik

Länderna ska fullt ut stödja genomförandet av Helsingforskommissionens (HELCOM:s) handlingsplan för Östersjön. Detta ska de göra genom att uppfylla de uppsatta målen för minskade utsläpp av gödningsämnen som man kommit överens om i planen. Vidare ska länderna utveckla nationella handlingsprogram senast 2010.


För närmare information kontakta

Kent Olsson (m), riksdagsledamot, mobil 070-200 30 73