Världsnaturfonden WWF

Östersjöländerna får dåligt betyg av WWF för sitt havsmiljöarbete

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2007 15:26 CEST

Östersjöländerna lever inte upp till de åtaganden de lovat att genomföra för att skydda havsmiljön. Bäst lyckas Tyskland, följt av Danmark. Sverige ligger i nedre halvan, visar en ny rapport från WWF.- Vi uppmanar statsminister Fredrik Reinfeldt att omsätta regeringes Östersjöretorik till politisk handling och tillsammans med de övriga regeringscheferna i regionen driva frågan om att rädda Östersjön, säger Lasse Gustavsson, generalsekreterare på WWF.

WWFs Östersjöbarometer, som presenterades under ett seminarium i Stockholm i samband med den 5-årsjubilerande Östersjöfestivalen, visar att de nio Östersjöländerna långt ifrån har klarat av att förvalta havsmiljön som de lovat.Tyskland är bäst på att uppfylla internationella och regionala överenskommelser medan Sverige ligger i nedre halvan.

- Det behövs ett nytt stärkt ledarskap för att lösa Östersjöns problem. Politikerna står splittrade och låter 30 års miljöarbete gå förlorat. Nu behövs bindande lagar och regler och en konkret handlingsplan kombinerat med politiska utfästelser på högsta nivå, säger Lasse Gustavsson.

Rapporten rankar hur länderna levt upp till internationella och regionala överenskommelser på havsmiljöområdet inom fem viktiga områden - sjöfart, miljögifter, bevarande av biologisk mångfald, fiske och övergödning. Bara när det gäller att uppfylla överenskommelser för att få bukt med föroreningar och miljögifter har länderna gjort tydliga framsteg. På övriga fyra områden - biologisk mångfald, fiske, sjöfart och övergödning - får Östersjöländerna som kollektiv underkänt. Allt för lite har gjorts, men de positiva exemplen visar att det går att lyckas.

- Tyskland är bäst i klassen när det gäller att leva upp till åtaganden för att minska miljögifter och bevara biologisk mångfald. Omkring 40 procent av Tysklands havsområde är skyddat som Natura 2000 områden, vilket är ett exempel för andra länder att ta efter. Tyskland och Finland ligger i täten i miljögiftsarbetet och Sverige är tillsammans med Lettland främst i arbetet med sjöfart, säger Åsa Andersson, marinbiolog och koordinator för Östersjöfrågor på WWF.

Just nu pågår Helsingforskonventionen, Helcoms, arbete med att ta fram en handlingsplan med konkreta åtgärder för Östersjön - Baltic Sea Action Plan. Men länderna står långt ifrån varandra och handlingsplanen riskerar att bli betydelselös.

- Många i Östersjöregionen och i EU har satt stor tilltro till handlingsplanen men det är högst osäkert om den kommer att antas. Ett misslyckande skulle innebära ett kraftigt bakslag för Östersjön och Helcom som positiv förebild för miljösamarbete förvandlas till motsatsen, vilket kan få globala effekter. Det som var möjligt under kalla krigets dagar tycks vara omöjligt idag, säger Lasse Gustavsson

Baltic Sea Leadership Award
- WWFs utmärkelse för gott ledarskap och goda miljöinsatser för Östersjön delas ut i samband med seminariet. Utmärkelsen går till ett land, en privatperson och ett företag:

Tyskland belönas för sitt arbete med att utse Natura 2000-områden. Landet är en föregångare när det gäller att skydda den marina miljön.

Björn Carlson, grundare och styrelseledamot i stiftelsen Baltic Sea 2020, för sitt initiativ att stötta tvärvetenskaplig forskning för Östersjöns miljö som kan ge resultat på 15-20 års sikt.

Alfa Laval / Wallenius Water, får utmärkelsen för att ha utvecklat en giftfri teknik som tar bort främmande organismer ur fartygens barlastvatten.

Fakta: Östersjöfestivalen arrangeras för femte året i rad bl a av Berwaldhallen - på initiativ av dirigenterna Esa-Pekka Salonen och Valerij Gergiev i samarbete med WWF och Tallink/Silja Line. Syftet är att föra Östersjöländerna närmare varandra genom musik-, kultur - och miljöutbyte.
Mer fakta om Östersjöfestivalen 2007 här.

För frågor, kontakta:
Lasse Gustavsson, generalsekreterare WWF,
08-624 74 02, 070-105 30 55
Åsa Andersson, marinbiolog och Östersjökoordinator WWF, 08-624 74 17,
070-669 92 90
Marie von Zeipel, pressekreterare, 08-624 74 03, 070-629 10 77 e-post: marie.vonzeipel@wwf.se