Naturvårdsverket

Östersjön betyder mycket för sina medborgare

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 11:43 CEST

80 procent av oss som bor i Östersjöregionen har spenderat tid vid havet under sin fritid. Väl där, vilket oftast händer under sommarmånaderna är de vanligaste aktiviteterna att vi tar en simtur, har picknick, tar en promenad eller njuter av en stund i solen. Detta är några av resultaten från Baltic Survey, en studie där vi för första gången presenterar jämförbara fakta om hur allmänheten runt Östersjön använder sig av havet och vilka attityder de har kring havsmiljön.

Många är oroade för miljösituationen i Östersjön. Mest oro känner finländare, estländare, svenskar och de som bor i de Ryska kustområdena. Med undantag för två länder ser man Östersjöns miljöstatus som en av de tre viktigaste miljöfrågorna att komma till rätta med.

Bland de frågor som oroar mest finns nedskräpning, tungmetaller och andra farliga ämnen.
Höjda avgifter
Man vill se höjda avgifter på utsläpp av föroreningar för att förbättra havsmiljön. Höjda skatter och ökade skatter på vatten- och avlopp har störst acceptans i de nordiska länderna.

Ansvaret för att förbättra miljötillståndet
De alla länder hade gemensamt var att man i hög grad ansåg att det fanns aktörer som skulle ta särskilt ansvar. Däribland fanns sjöfarten och industrierna. Vad det gäller den enskilda personens möjlighet att påverka blev siffrorna låga.

Resultaten visar att väldigt få människor verkar uppleva att de själva kan påverka miljötillståndet. Vi som jobbar med den marina miljön har en utmaning i att bli bättre på att ge tips på hur var och en kan bidra, säger Katrin Zimmer, projektledare för Baltic STERN.

Bakgrund

Undersökningen, som kallas Baltic SURVEY, är ett delprojekt inom det större forskningsprojektet BalticSTERN. Målet med BalticSTERN är att göra en socioekonomisk analys av vad det kostar att komma till rätta med miljöproblemen i Östersjön men också vad det kostar oss om vi inte gör något. Projektet ska också föreslå kostnadseffektiva åtgärder för politikerna att ta ställning till. Arbetet utförs i nära samarbete mellan forskare i länder runt Östersjön med tyngdpunkt i Sverige, Finland och Danmark. Projektet koordineras i Sverige genom en överenskommelse mellan Naturvårdsverket och Stockholm Resilience Centre där Siv Ericsdotter leder arbetet.

Intervjuundersökningen Baltic Survey har genomförts samtidigt i alla nio länder runt Östersjön.  Ett representativt urval av personer i de olika länderna har fått svara på frågor om hur de använder Östersjön och hur de bedömer miljön i Östersjön och Västerhavet. Studien finansieras av Naturvårdsverket och koordineras av Enveco Miljöekonomi i samarbete med partners i länderna. Undersökningsföretaget Synovate har genomfört intervjuerna.

Läs populärrapporten : Vad tyckte Svenskarna?
Läs mer om havets ekonomiska värde.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Katrin Zimmer
, miljöekonom och projektledare för Baltic STERN,
070-2609377, katrin.zimmer@naturvardsverket.se

Tore Söderqvist, ENVECO,
070 - 493 74 73, tore@enveco.se
Siv Ericsdotter, BalticSTERN sekretariatet
, Stockholm Resilience Centre, 073 707 86 25, siv.ericsdotter@stockholmresilience.se.se

Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket
, 010-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket är den centrala miljömyndigheten. Vi medverkar till att miljöpolitiken genomförs effektivt och med hög kvalitet samt bidrar till att den utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Antalet anställda är 550.