Riksdagen

Östersjön klassas som särskilt känsligt havsområde

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2003 13:57 CEST

Vid den 12:e parlamentariska Östersjökonferensen, som avslutades i Uleåborg i dag, antogs en resolution som understödjer strävandena att få Östersjön klassad som ett särskilt känsligt havsområde. I konferensen har parlamentariker från de nordiska länderna, Baltikum, Ryssland, Tyskland, Polen och EU-parlamentet deltagit.

Resolutionen innehåller också en vision om att det i framtiden ska vara möjligt att resa mellan länderna runt Östersjön utan visum.

Den svenska delegationen vid Östersjökonferensen har letts av riksdagsledamoten Sinikka Bohlin (s). Övriga deltagare har varit riksdagsledamöterna Heli Berg (fp), Kenneth G Forslund (s) och Lars Wegendal (s). Riksdagsledamot Kent Olsson (m) har deltagit i konferensen i sin egenskap av medlem i den permanenta kommittén för Östersjökonferenserna.

Kent Olsson som har lett den kommitté som utarbetat resolutionen från konferensen, och Sinikka Bohlin, svensk ledamot i kommittén, uttrycker stor tillfredsställelse över att man lyckats nå så långt.

Ytterligare upplysningar lämnas av riksdagsledamot Kent Olsson (m), tfn 070-200 30 73 eller riksdagsledamot Sinikka Bohlin (s), tfn 070-609 67 42.

Mer information om Östersjökonferensen finns på följande adress: http://www.bspc.net/