Miljödepartementet

Östersjön ska bli pilotprojekt i EU:s arbete för renare hav

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2009 17:22 CET

Östersjön ska bli pilotprojekt i EU:s havsmiljöarbetet. Fosfater i tvättmedel ska förbjudas inom EU. Ett förslag med sikte på utfasning och förbud ska nu tas fram av EU-kommissionen.

Det blev resultatet när EU:s miljöministrar på dagens miljöråd antog rådsslutsatser om regionala havsfrågor och genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen.
- Vi tar nu krafttag mot övergödningen i Östersjön och för att förbättra miljön i alla EU:s hav. Att göra Östersjön till ett pilotprojekt och fosfatförbudet har varit två av svenska ordförandeskapets viktigaste miljöfrågor, säger Andreas Carlgren.

- Östersjön är ett av Europas mest förorenade innanhav, där vi nu kan gå före med viktiga insatser för bättre miljö. Åtgärderna och de regionala strategier som prövas i Östersjön kan senare användas i andra hav i Europa.

Kommissionen kommer skyndsamt att ta fram ett förslag till förbud i hela EU mot fosfater i tvätt- och rengöringsmedel i syfte att minska övergödningen.

- Fosfater i tvättmedel bidrar kraftigt till övergödningen av våra vattendrag, hav och sjöar. Detta gäller särskilt i de områden där avloppsreningen är bristfällig. Fosfor är en viktig källa till den återkommande algblomningen. Flera EU länder har infört eller börjat överväga förbud men genom dagens beslut går vi mot ett generellt förbud på EU-nivå, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Slutsatserna i miljörådet innebär också att EU:s miljöministrar uppmanar kommissionen att skyndsamt utse Östersjön till pilotprojekt för snabbare och strängare åtgärder, och med särskilda stödmöjligheter. I EU:s direktiv för havsmiljön, det marina strategidirektivet, har en möjlighet skapats att utse ett havsområde som är särskilt förorenat till ett pilotprojekt där åtgärderna vidtas snabbare och mer effektivt än vad som krävs av direktivet i övrigt. När ett havsområde blir pilotprojekt stöds åtgärderna av EU-kommissionen. Beslutet idag innebär att kommissionen snabbt skall besluta om att göra Östersjön till pilotprojekt.

Beslutet i miljörådet  innebär också att de regionala havskonventionerna kommer att få en mer betydande roll för att förbättra havsmiljön. EU ger ett starkt stöd till den aktionsplan för Östersjön som tagits fram av Helcom. Miljörådet gav också särskild uppmärksamhet till EU:s strategi för Östersjöregionen, som antogs av Europeiska rådet i oktober. Strategin är ett exempel på tvärsektoriellt regionalt samarbete för att stärka insatserna för en bättre havsmiljö.Kontakt:
Lennart Bodén
Pressekreterare hos Andreas Carlgren
070-950 22 45