Konjunkturinstitutet

Östersjöpolitiken är ineffektiv * ny studie visar att mer kan göras till samma kostnad

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2003 14:42 CET

Idag kostar kväveåtgärderna drygt en miljard per år och har gett en utsläppsminskning på cirka 13 procent sedan 1995. Konjunkturinstitutets studie visar att vi med samma pengar skulle kunna uppnå en 35-procentig utsläppsminskning. Vi kan alltså få en bättre miljö till samma kostnad.

Konjunkturinstitutet har tagit fram ett antal förslag för kostnadseffektivitet i Östersjöpolitiken:

- Vid målet att minska belastningen på Egentliga Östersjön bör norra Sverige inte uteslutas från åtgärdsområdet som idag. Eftersom utsläppen i norra Sverige har betydande påverkan på miljön i Egentliga Östersjön bör 40 procent av budgeten läggas på åtgärder där.

- Effekten av åtgärder mot luftburna utsläpp på Östersjön är liten och även om åtgärderna bidrar till miljön i sin helhet är de inte kostnadseffektiva när man ser på målen för Östersjön. Kväveoxid-åtgärder , som katalysatorer, är därför ointressanta för Östersjöpolitiken och istället bör man satsa på minskad handelsgödselanvändning, ökad vårspridning av stallgödsel samt mer våtmarker. Synergier mellan olika miljömål måste hanteras bättre i miljöpolitiken och kostnaden fördelas efter vilken effekt åtgärderna får på de olika målen.

- För att uppnå internationell kostnadseffektivitet bör Sverige, relativt sett, minska sina utsläpp mindre än övriga länder. I många fall är de svenska åtgärderna dyrare än i andra länder och kostnadseffektivitet uppnås bäst genom att lägga åtgärderna i länder där det är billigare.

Kontaktpersoner: Katarina Elofsson, forskare Miljöekonomiska enheten tel: 08-453 59 94 eller Ing-Marie Gren, chef Miljöekonomiska enheten tel: 08-453 59 35