Miljödepartementet

Östersjöstaterna stärker miljösamarbetet

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2003 17:01 CEST

Östersjöns miljöministrar satte på fredagen upp ramarna för ett förstärkt samarbete. Ministrarna enades om att vidta åtgärder för rent vatten, förnybar och effektiv energi samt hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Miljöminister Lena Sommestad stod på fredagen värd för ett miljöministermöte för alla Östersjöländer. (I Östersjöstaternas Råd deltar, förutom Sverige, Norge, Danmark, Island, Estland, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen, Polen och Ryssland samt EU-kommissionen). Mötet var det första sedan 1996 inom Östersjöstaternas Råd.

I en gemensam deklaration beslutade de elva länderna att snabbt åtgärda sjösäkerheten. För att skydda den biologiska mångfalden ska ett nätverk av skyddade marina områden upprättas. Andra åtgärder handlade om regionalt genomförande av åtaganden vid förra årets Johannesburgtoppmöte inom områdena vatten, energi samt hållbar produktion och konsumtion.

Samarbetet med Ryssland kommer att prioriteras när de baltiska länderna och Polen är med i EU. Särskilt viktigt blir likartad miljölagstiftning i Ryssland och EU. Länderna enades om att arbeta tillsammans för att påverka EU:s nya handlingsplan för den Nordliga Dimensionen. Den Nordliga Dimensionen är ett ramverk för EU:s insatser i hela området.

Ministrarna framhöll att det hittillsvarande samarbetet inom Agenda 21 för Östersjöregionen, Baltic 21, bör kompletteras med samarbetet mellan olika politikområden efter EU-utvidgningen. Övergödningen av Östersjön är så allvarlig att miljö- och jordbruksministrarna bör träffas för att utvärdera situationen och diskutera gemensamma åtgärder.

Nätverksarbetet och samarbetet med folkrörelser, näringsliv och kommuner ska utökas. Förberedelserna inför regeringschefernas Östersjötoppmöte i juni nästa år har nu inletts med hållbar utveckling i fokus.

Ministrarna var ense om att följa upp dagens beslut år 2006.

Johan Hasslow, Pressekretetare
08-405 20 27, 070-300 20 08

Jon Kahn, Departementsråd
08-405 21 28, 070-323 05 63