Fiskeriverket

Östersjötorsk och ål aktuella EU-frågor

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2007 16:32 CET

Tysklands ordförandeskap våren 2007
Under våren är Tyskland ordförandeland i EU. Inom fisket vill landet bland annat prioritera återhämtningen av torsken i Östersjön. Även ålfrågan står högt på agendan.

Fram till juli 2007 är Tyskland ordförande för Europeiska unionens råd.

Än är det en bit kvar innan Sveriges EU-ordförandeskap, nu återstår fem länder innan blickarna riktas hitåt hösten 2009. Fram till sommaren håller Tyskland i ordförandeklubban för EU:s ministerråd. De viktiga rådsmötena för medlemsländernas fiskeriministrar äger rum vid två tillfällen, 16-17 april och 11-12 juni.

Fiskets långsiktiga hållbarhet kommer att vara en huvudfråga under det nuvarande ordförandeskapet. Fleråriga förvaltningsplaner står i fokus, framför allt inom tre områden: ålen, östersjötorsken samt återhämtningen för rödspätta och tunga i Nordsjön.

Tyskland har aviserat att man ska lägga fram ett förslag om återhämtningen av ålen till aprilmötet. Frågan är betydelsefull för Sverige, inte minst med tanke på det generella ålförbud som införs i svenska vatten den 1 maj.

Sedan tidigare ligger ett förslag om återhämtningsplan för det östra torskbeståndet i Östersjön. Till rådsmötet i juni väntas frågan tas upp på nytt.

Utöver förvaltningsplanerna kommer det att läggas stor kraft på bevarandefrågor och hur dessa ska få större betydelse inom den gemensamma fiskeripolitiken. Problemen med utkast kommer att tas upp. Dessutom ska kampen mot det illegala, orapporterade och oreglerade fisket intensifieras.

Klimatfrågan, ekologisk märkning, RAC-verksamheten och internationella samarbeten, med bland annat Grönland, är andra frågor som ska diskuteras.
Kommande ordförandeländer
Portugal – hösten 2007
Slovenien – våren 2008
Frankrike – hösten 2008
Tjeckien – våren 2009
Sverige – hösten 2009