Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning, DHB

Östersunds kommuns spariver kostar mer än det smakar

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2012 15:56 CEST

Skolan i Östersund ska spara 18 miljoner kronor och utifrån detta sparkrav har rektorn på Odensalas skolor beslutat att elevantalet på hörselspåret ska utökas från 15 till 25 elever. Problemet är att man då rycker undan mattan för elever med hörselnedsättning.

Föräldrarådet på skolan har, med en gedigen faktabaserad konsekvensbeskrivning, visat hur och varför beslutet medför att elever med hörselnedsättning inte kommer att kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Vi kan bara uttrycka vår besvikelse över att kommunen inte lyssnar på så engagerade medborgare som med stöd i forskning visar på beslutets fatala följder.

Kommunen har som huvudman ett ansvar för att skolundervisningen är av god kvalité. Genom att bortse från föräldrarnas sakliga och tydliga konsekvensbeskrivning så tar man inte sitt ansvar.

DHB har under många år arbetat för att förbättra våra barns vardag. Döva och hörselskadade är en eftersatt grupp i samhället. Det visar undersökningar ifrån SPSM/Skolverket och Skolinspektionen liksom våra egna undersökningar tillsammans med ungdomsförbunden. Konsekvenserna är ödesdigra för många av våra barn i målgruppen, varannan elev når inte målen i integrerad skolform.

Östersunds kommun har satt de ekonomiska kraven framför elevens rätt till en bra utbildning som ger en god grund in i vuxenlivet. På kort sikt kan det vara lönsamt för kommunen, bortsett från de lagar och förordningar som kommunen bryter mot. Men på lång sikt kan det vara förödande för kommunens ekonomi.

Ingvar Nilsson har räknat på vad utanförskap i samhället kostar kommunerna/staten per individ. Om en av dessa individer skulle hamna i en psykiatrisk problembild fram till 30 års ålder är kostnaden enbart för kommunen tio miljoner kronor. Skulle individen hamna i den kriminella världen så överstiger kostnaden med lätthet en miljon per år/individ i form av socialförsäkring, polisinsatser, sjukvård, fängelser, försäkringskostnader etc.

Vart vill kommunen spara? I skolan eller inom t.ex. socialförsäkringen genom att befolkningen mår bättre?

Det som ingen pratar om är individens välmående. Det finns för många unga som lever i ett utanförskap och som inte har ett jobb att gå till, vänner etc. De fick aldrig chansen som unga i skolan. De orkade inte ta sig igenom skolans värld utan satt bara av tiden. De fångas upp av olika system efter skolan men då är uppförsbacken både lång och brant. Några få orkar ta igen den tid de har förlorat, dock långt ifrån alla. Hur mycket är individens välmående värt? När vi dessutom kan visa på att det är lönsamt att satsa ekonomiska medel för att förebygga utanförskap, så förstår inte DHB denna kortsiktiga planering som kommuner ofta ägnar sig åt.

Såg ett program om Ica som skulle anställa kassapersonal, på två tjänster var det 100 sökande till vardera. Vilka tror ni att de valde? Inte var det individen med dåliga eller inga betyg ifrån grundskolan.

Jag föreslår att Östersundspolitikerna ringer till Dalarna och Leksand, där en satsning på preventiva åtgärder har genomförts, och där kommunen har minskat sina kostnader samt har en befolkning som mår lite bättre.

Vi kan säga att döva och hörselskadade är en eftersatt grupp, det visar ju undersökningar från såväl SPSM och Skolverket som från Skolinspektionen. Sen kan vi peka på det vi drivit i några år nu, att kommunerna inte klarar våra målgrupper och inte prioriterar våra barn och ungdomar. Att kommunerna inte alltid har kompetens i frågan är förståeligt då det inte finns så många i varje av våra 290 kommuner. Nu har Östersund chansen att föregå med gott exempel och dessutom spara en massa pengar, samt ge dessa ungdomar en god start i sitt vuxna liv med en bra utbildning.

Vi i DHB ställer alltid upp och agerar erfarenhetsbank till en kommun eller annan verksamhet, vi har trots allt över 60 års erfarenhet i ämnet.

Mathias Andersson tf förbundsordförande DHB

Debattartikel i Östersundsposten:

http://op.se/opinion/debatt/1.4854855-ostersunds-kommun-forsvarar-for-elever-med-horselnedsattning

Artikel på dhb:s webbplats:

http://dhb.se/?id=4889

 

DHB är en ideell föräldraorganisation för familjer med barn och ungdomar med dövhet/hörselnedsättning/dövblindhet, med eller utan hörapparat/kokleaimplantat (ci), barn och ungdomar med språkstörning samt barn till föräldrar som är döva/hörselskadade och/eller har en språkstörning.

Vi ser till familjens bästa, under barnens väg från födsel till arbetslivet. Våra barn och ungdomar ska vara fullt delaktiga, jämlika och ha inflytande i ett tillgängligt samhälle.